• Anàlisi de la tàpia en obra construïda a partir de la caracterització del material, assajos no destructius (NDT) i assajos destructius (DT) 

  Badia Grañana, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  El present projecte es centra en la terra i la tàpia com a material i tècnica constructiva mil·lenària molt present en el passat i cada cop més present en la nostre època. Un dels principals motius de que la terra i la ...
 • Construcció de tàpia 

  Vilà Gené, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-20)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  Realizado en/con:  Alfi Biocons
  El Treball Final de Grau “La Construcció de Tàpia”, com el seu nom indica, té com objectiu realitzar el seguiment d’una construcció experimental amb tàpia. La qual s’ha realitzat a l’empresa ALFI Biocons, S.L., durant ...
 • Edificació existent amb tàpia a Catalunya i sinistralitat 

  Arasa Boada, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  El Treball Final de Grau que es presenta a continuació tracta sobre la sinistralitat en les construccions de terra compactada, conegudes com a tàpia, que han succeït al llarg dels últims 20 anys. A partir de la relació ...