Now showing items 1-20 of 32

 • A comparative study of microaggregation methods 

  Mateo Sanz, Josep Maria; Domingo Ferrer, Josep (Institut d'Estadística de Catalunya, 1998)
  Article
  Open Access
  Microaggregation is a statistical disclosure control technique for microdata. Raw microdata (i.e. individual records) are grouped into small aggregates prior to publication. Each aggregate should contain at least k records ...
 • Alya: Computational Solid Mechanics for Supercomputers 

  Casoni Rero, Eva; Jérusalem, Antoine; Samaniego, Cristóbal; Eguzkitza, Beatriz; Lafortune, Pierre; Tjahjanto, Denny; Sáez, Xavier; Houzeaux, Guillaume; Vázquez, Mariano (Springer, 2014-08-13)
  Article
  Open Access
  While solid mechanics codes are now conventional tools both in industry and research, the increasingly more exigent requirements of both sectors are fuelling the need for more computational power and more advanced algorithms. ...
 • Anàlisi de precedències entre conjunts d’informació: aplicació al model informacional 

  Olivé Ramon, Antoni (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1979-09)
  Article
  Open Access
  Aquest article tracta de les precedències entre conjunts d'informació i, especialment, del problema de l'anàlisi de la derivabilitat de conjunts d'informació, del qual pretén d'explorar-ne noves vies de solució. L'enfocament ...
 • Anàlisi i revisió dels requeriments per una migració d'un sistema 

  Saltó Segura, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-30)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • An analysis of selection sort using recurrence relations 

  Ferri, Francesc J.; Albert, Jesús V. (Institut d'estadística de Catalunya, 1996)
  Article
  Open Access
  This paper presents a method for obtaining the expected number of data movements executed by the well-known Selection sort algorithm along with its corresponding variance. The approach presented here requires hardly any ...
 • Aplicació de l’anàlisi de procedències al disseny del contingut de bases de dades 

  Olivé Ramon, Antoni (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1980-09)
  Article
  Open Access
  A la primera part de l'article, es fa una exposició de l'anàlisi de precedències entre conjunts d'informació i, en particular, de l'anàlisi de derivabilitat, en base al model relacional de dades. A la segona part, s'aplica ...
 • Basic-CCUPB: un pas vers la generació automàtica de traductors 

  Bertran i Salvans, Miquel; Banque, F.; Porcar, J. M. (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1977-12)
  Article
  Open Access
  With the development of software tools to ease translator and compiler programming procedures as main motivation, the present article deals with a specific high level language (FORTRAN) coded translator structure. The ...
 • Construcción automática de prototipos de sistemas de información a partir de modelos conceptuales en DADES 

  Sistac Planas, Jaume; Olivé Ramon, Antoni (Asociación Española de Informática y Automática (AEIA), 1985)
  Conference report
  Open Access
  Muchos esfuerzos actuales de investigación y desarrollo en el àrea de los sistemas de Información (SI) se dirigen hacia la construcción automàtica de prototipos. Tal construcción parte de una definición previa del SI en ...
 • Construcción de un montador de enlace para programas escritos en PASCAL secuencial 

  Takeda, N. (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1978-09)
  Article
  Open Access
  En los procedimientos standard de la mayor parte de sistemas, se incluye la posibilidad de catalogar subrutinas (propias del usuario o del sistema) en librerías. El posterior uso de un Montador de Enlaces facilita la tarea ...
 • Desenvolupament d'una plataforma per a la monitorització en temps real de dades meteorològiques i de turbines d'energia minieòlica 

  Quesada Casas, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Wind power is establishing itself as one of the main sources of renewable energy. One of the project proposals in the scope of Smart City, in the collaboration framework between UPC's EETAC and the Viladecans' town hall, ...
 • Determinació de la càrrega d'un centre de càlcul per mètodes d'agrupament 

  Puigjaner Trepat, Ramón; Colomer, Josep Lluís; Barceló Bugeda, Jaime (1979)
  Conference lecture
  Open Access
  Un dels més importants problemes relacionats amb el rendiment i/o planificació d'un sistema és el desenvolupament d'una representació concreta i precisa de la càrrega. Si ens fixem en el tipus de treballs fets en un ...
 • Dibuix de patrons per a la talla de panys de vela assistit per computador 

  Pérez Vidal, Lluís; Robert Buti, José María (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1986-09)
  Article
  Open Access
  Els panys de veles de vaixell es tallen actualment de forma acusadament empírica. En aquest article presentem una primera aproximació al dibuix per a la talla de patrons amb ajuda de computador. Per aproximar les seccions ...
 • Disseny del servei de manteniment de software evolutiu i correctiu d'una Universitat 

  Carrillo i Torrell, Juan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • El model informacional 

  Olivé Ramon, Antoni (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1978-12)
  Article
  Open Access
  Des de fa uns anys, s'està realitzant un esforç important de recerca en el tema dels models de dades, especialment en els models conceptuals. En aquest article fem una proposta d'un nou model conceptual, que anomenem model ...
 • Gestión del espacio libre en la memoria por actualización continua 

  Pérez Vidal, Lluís; Vila, R. (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1985-12)
  Article
  Open Access
  En la asignación dinámica de espacio en memoria se plantea el problema de la identificación y la compactación de los intervalos de memoria que ya no son utilizados por ningún proceso. Estos intervalos están dispersos entre ...
 • Gossiping in chordal rings under the line model 

  Barrière Figueroa, Eulalia; Cohen, Johanne; Mitjana Riera, Margarida (2000)
  Article
  Open Access
  The line model assumes long distance calls between non neighboring processors. In this sense, the line model is strongly related to circuit-switched networks, wormhole routing, optical networks supporting wavelength ...
 • JGPSS, an open source GPSS framework to teach simulation 

  Fonseca Casas, Pau; Casanovas Garcia, Josep (2009-12-13)
  Conference lecture
  Open Access
  GPSS has been used for years to teach simulation. Different tools following the GPSS syntax exist. Usually these tools can be used to construct simulation models helping in the teaching of simulation. However no available ...
 • Live Unattended Installation 

  Matavacas Rodríguez, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Low Energy DRAM Controller for Computer Systems 

  González Trejo, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-04)
  Master thesis
  Open Access
  In this work, we leverage an open source simulation framework to evaluate different memory scheduling algorithms and we provide an architectural design of a memory controller, which is implemented in Verilog and tested on ...
 • Métodos para la comprobación de la integridad en base de datos deductivas 

  Mota Herranz, Laura; Celma Giménez, Matilde (Institut d'Estadística de Catalunya, 1993)
  Article
  Open Access
  La comprobación de la integridad es un problema clásico en bases de datos; los primeros métodos fueron propuestos para simplificar la comprobación de restricciones estáticas en bases de datos relacionales extendiéndose ...