Now showing items 1-20 of 40

  • A data-driven-based industrial refrigeration optimization method considering demand forecasting 

   Cirera Balcells, Josep; Cariño Corrales, Jesús Adolfo; Zurita Millán, Daniel; Ortega Redondo, Juan Antonio (2020-05-21)
   Article
   Open Access
   One of the main concerns of industry is energy efficiency, in which the paradigm of Industry 4.0 opens new possibilities by facing optimization approaches using data-driven methodologies. In this regard, increasing the ...
  • A fluid-structure interaction solver for the fluid flow through reed type valves 

   González Acedo, Ignacio; Naseri, Alireza; Rigola Serrano, Joaquim; Pérez Segarra, Carlos David; Oliva Llena, Asensio (Institute of Physics (IOP), 2017)
   Conference lecture
   Open Access
   Suction and discharge processes with self actuated valves have a major influence in efficiency and reliability of hermetic reciprocating compressors. Understanding the operation completely in order to enhance compressor's ...
  • A method for selective hornet Vespa Velutina baited traps using a compressed air cannon 

   Arias Montenegro, Francisco Javier; Heras Jiménez, Salvador Augusto de las (2019-05-28)
   Research report
   Open Access
   The efficiency and selectiveness of baited traps to control the invasive hornet Vespa velutina has been often questioned. Recent studies show that capture of Vespa velutina accounted for less than 1% of all captures, ...
  • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul 12: Compressors 

   García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-12)
   Book
   Open Access
   Dotzè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
  • BladeDesigner beta testing process & getting started guide 

   Antillach Paris, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-07-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   This essay represent the culminating point of the work carried on by students of TUM university that during the last 3 years have initiated a development process to create a CAD tool to design compressors for aeronautical ...
  • Calculateur de jeux sous-redresseurs 

   Llatser Nieto, Gloria (Universitat Politècnica de Catalunya / École Centrale Lyon, 2013)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   École centrale de Lyon
   Le sujet de ce stage concerne le compresseur haute pression d’un moteur de forte puissance (MFP), le GE90-115B. Le rôle d’un CoHP est d’élever la pression du flux d’air primaire en transformant l’énergie cinétique dû à la ...
  • Circuito frigorífico con cargas variables de compresor 

   Mollfulleda Saperas, Josep Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El presente Proyecto de Fin de Carrera tiene como punto de partida una maqueta de una máquina frigorífica de baja potencia previamente construida. El objetivo de este proyecto es equipar la maqueta con un compresor a ...
  • Comportament dinàmic d’un circuit frigorífic amb tecnologia inverter 

   vicente Tonico, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es pretén aconseguir un circuit frigorífic amb tecnologia inverter, que tingui bons rendiments en diversos règims de treball i acumuli l’energia obtinguda als règims elevats. Aquest equip es planteja, a ...
  • Compress-and-forward cooperative MIMO relaying with full channel state information 

   Simoens, Sebastien; Muñoz Medina, Olga; Vidal Manzano, José; Coso, Aitor del (2010-02)
   Article
   Open Access
  • Compressible 1D-3D simulation of a muffler with pseudosound prediction levels 

   López Mas, Joan; Ruano Pérez, Jesús; Lehmkuhl Barba, Oriol; Rigola Serrano, Joaquim; Oliva Llena, Asensio (International Institute of Refrigeration, 2015)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   Numerical software for the simulation of thermal and fluid-dynamic behavior of hermetic reciprocating compressors is a must for its understanding and improvement. Hence, these tools are widely used to improve ...
  • Data analytics for performance evaluation under uncertainties applied to an industrial refrigeration plant 

   Cirera Balcells, Josep; Cariño Corrales, Jesús Adolfo; Zurita Millán, Daniel; Ortega Redondo, Juan Antonio (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2019-01-01)
   Article
   Open Access
   Artificial intelligence has bounced into industrial applications contributing several advantages to the field and have led to the possibility to open new ways to solve many actual problems. In this paper, a data-driven ...
  • Desarrollo de un control anti surge usando redes neuronales en una planta virtual 

   Sanz González, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu principal d’aquest projecte consisteix en la regulació automàtica d’una vàlvula “anti surge” des d’un codi escrit en Pytohn que té la funció de controlar el correcte funcionament d’un compressor centrífug radial ...
  • Diseño e implementación del sistema de compresión Parallel-FAPEC 

   García Almoril, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   [ANGLÈS] Starting from a compression system already defined and implemented; a parallelization module is designed in order to distribute the functionality and execution of the compression on different concurrent processors; ...
  • Dispositiu de compressió de llaunes d’alumini i botelles de plàstic 

   Duran Ferrer, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball consisteix en el disseny d’un dispositiu encarregat de comprimir llaunes d’alumini o ferro o bé ampolles de plàstic, o ambdues, per així, facilitar el posterior procés de reciclatge dels envasos. L’objectiu ...
  • Dispositiu de protecció de l'equip de fred en vehicles isotèrmics 

   Cazorla Ferre, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Oliva Torras Grup
   La empresa OT-Fred és dedica al disseny i producció de kits per adaptar unitats de fred a vehicles de transport de mercaderies. Observen que la fallida del compressor de la unitat de fred pot porta greus conseqüències pel ...
  • Disseny i implementació d'un nou sistema de control per a simulador de compressió 

   Olivella Matutes, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Effects of Rotation on the Flow Structure in a Compressor Cascade 

   Ventosa Molina, Jordi; Koppe, Björn; Lange, Martin; Mailach, Ronald; Fröhlich, Jochen (American Society of Mechanical Engineers (ASME), 2021)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   In turbomachines, rotors and stators differ by the rotation of the former. Hence, half of each stage is directly influenced by rotation effects. The influence of rotation on the flow structure and its impact on the performance ...
  • Estudi comparatiu de les prestacions experimentals dels principals tipus de compressors frigorífics per a diferents tipus de refrigerants 

   Juanico González, Gabriel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   El treball tracta de l’estudi de les dades de treball de diferents tipus de compressors, amb diferents refrigerants de treball, en el món de la refrigeració. Obtenir-ne els rendiments més immediats per poder extreure les ...
  • Estudio del comportamiento acústico del silenciador de un compresor hermético 

   Mellado Zambrano, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Estudio y diseño de un mecanismo alternativo de comprimir muelles 

   Buxton León, Brian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball s'han analitzat els compressors de molles de vehícle lleuger existents al mercat i s'ha proposat una solució de millora diferent dels ja existents.