Now showing items 1-14 of 14

  • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul 11: Electrobombes centrífugues 

   García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-12)
   Book
   Open Access
   Onzè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
  • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul 12: Compressors 

   García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-12)
   Book
   Open Access
   Dotzè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
  • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul 13: Ventiladors 

   García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-12)
   Book
   Open Access
   Tretzè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
  • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul 14: Transformadors elèctrics 

   García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-12)
   Internal report
   Open Access
   Catorzè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
  • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul 1: Enllumenat 

   García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2014-05)
   Book
   Open Access
   Aquest és el primer mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes ...
  • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul. 10: Bombes de calor 

   García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-12)
   Book
   Open Access
   Desè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
  • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul. 3: Motor elèctric 

   García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-07)
   Book
   Open Access
   Tercer mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels ...
  • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul. 7: Calderes de vapor 

   García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-11)
   Book
   Open Access
   Setè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
  • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul. 8: Combustió en cremadors 

   García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-11)
   Internal report
   Open Access
   Vuitè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
  • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul. 2: Aïllament 

   García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-07)
   Book
   Open Access
   Segon mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
  • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul. 4: Bescanviadors de calor 

   García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-07)
   Book
   Open Access
   Quart mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
  • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul. 5: Escomesa elèctrica 

   García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-09)
   Book
   Open Access
   Cinquè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
  • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul. 6: Calderes d'aigua calenta i fluids tèrmics 

   García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (2016-07)
   Internal report
   Open Access
   Sisè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels ...
  • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul. 9: Refredadores 

   García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-11)
   Book
   Open Access
   Novè mòdul de la col·lecció