Now showing items 1-1 of 1

  • Reconeixement patrimonial de les vies metropolitanes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 

    Magrinyà Torner, Francesc; Navas Ferrer, Teresa; Clavera, Glòria (2013-11)
    External research report
    Restricted access - publisher's policy
    El reconeixement de les xarxes històriques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona AMB, i la posada en valor de les vies que han tingut un paper fonamental en l’estructura actual d’aquest territori metropolità suposa tenir ...