Now showing items 1-20 of 50

  • 1 park 2 sanctuaries: transforming mosque architecture towards the needs 

   Yalin, Mustafa Gülhan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-23)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Currently, the opinion of an immutable mosque typology with a dome and minarets is dominant. However, it is obvious that a dome, minarets and some other elements are not a necessity through the historical development of ...
  • A Convergence of traditions: Saint Lawrence Chapel, by Avanto Architects https://doi.org/10.4995/vlc.2017.3913 (doi: 10.4995/vlc.2017.3913) 

   Millán Gómez, Antonio (Universitat Politècnica de València, 2017-07-12)
   Article
   Open Access
   Debates on the actuality of modern architecture by new contributions could be considered by critics as a deviation from its essence. In such a context, some works by Finnish studios exhibited at the Museum of finnish of ...
  • Abstracción y tipo : herramientas para una nueva liturgia 

   García-Asenjo Llana, David (AADIPA; COAC, 2014-12)
   Conference lecture
   Open Access
   “Los momentos más intensos de la historia de la arquitectura son aquellos en los que un nuevo tipo surge. Una de las tareas más difíciles con que un arquitecto puede encontrarse a lo largo de su carrera – por tanto una de ...
  • Aixecament arquitectònic de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola (Alt Penedès) 

   Dalmau Alsina, Sandra; Jurado Oller, Verònica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu del present Treball de Fi de Carrera és realitzar un aixecament arquitectònic de l’església de Sant Miquel d’Olèrdola situada a la comarca de l’Alt Penedès. Aquest aixecament comprén quatre apartats perfectament ...
  • Aixecament arquitectònic de l'església de Santa Maria de l'Estany 

   Bisbal Orpinell, Núria; Cacho Jiménez, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
  • Aixecament arquitectònic del claustre i sala capitular de Santa Anna 

   Cervero Pérez, Raúl; Cunill Heras, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2003-05)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest projecte final de carrera és per una banda l’aixecament de plànols, l’estudi històric i la identificació de patologies del Claustre i la Sala Capitular de Santa Anna; L’objectiu implícit és la conservació ...
  • Aixecament arquitectònic i estudi constructiu de l'església de Santa Maria de Meià 

   Planes Areny, Míriam; Turmo Quilez, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El projecte de l’església de Santa Maria de Meià es realitza a través del Taller de Patrimoni Arquitectònic de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB) i amb col·laboració amb el Departament de cultura ...
  • Aixecament arquitectònic i estudi constructiu de l’església de Sant Pere dels Arquells 

   Barrachina Ruiz, Marta; Posito Novell, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-10-14)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El present projecte es realitza a través del Taller de Patrimoni Arquitectònic de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB) i amb col·laboració amb el Departament de cultura de la Generalitat de ...
  • Aixecament arquitectònic i estudi físico-constructiu del monestir de Sant Ponç de Corbera 

   Sánchez Cano, Benita; Aragonés Balboa, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2003-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquesta segona part del treball consistirà en diverses parts ben diferenciades: la primera part, farà referència al marc geogràfic on es troba ubicat el temple de Sant Ponç de Corbera. La segona, dins el marc històric on ...
  • Arquitectura religiosa contemporánea y nueva evangelización 

   Aran Sala, Eloi (AADIPA; COAC, 2014-12)
   Conference report
   Open Access
   [CASTELLÀ]La Nueva Evangelización ha sido presentada como un nuevo vector fuerza para las actividades de la institución eclesial que afecta, consiguientemente, las actividades de la profesión arquitectónica. En esta ...
  • Basílica de Santa María del Pi: patrimonio y gestión turístico cultural 

   Bassa Garrido, Victoria (AADIPA; COAC, 2014-12)
   Conference lecture
   Open Access
   La basílica de Santa Maria del Pi, uno de los edificios más característicos del estilo gótico catalán junto con la Catedral, la Iglesia de Sant Just y Pastor y la de Santa Maria del Mar, se inició en el año 1322 sobre la ...
  • CLAUSTRA: proposta per a la creació d'un inventari online del patrimoni monàstic femení medieval 

   Sanjust i Latorre, Cristina; Mallart, Lucila (AADIPA; COAC, 2014-12)
   Conference lecture
   Open Access
   Aquesta proposta de comunicació té com a objectiu presentar el treball en curs dut a terme des del projecte CLAUSTRA (www.ub.edu/claustra) per a la creació d'un inventari online del patrimoni monàstic femení medieval. ...
  • Contemporary European spirituality: new forms of sacred spaces 

   Malinowska-Petelenz, Beata (Centre de Política de Sòl i Valoracions, 2016-07)
   Conference report
   Open Access
   The 20th century witnessed changes which altered radically the world hitherto functioning in the same way for centuries. The pluralist global culture is characterized by rapid and unpredictable changeability involving ...
  • Convent de Nostra Senyora del Roser, Ulldecona 

   Climent Sánchez, Xavier (AADIPA; COAC, 2014-12)
   Conference lecture
   Open Access
   Es tracta d’uns projectes dels anys 1981 i 1982, finalitzats respectivament al 1987 i 1992. Tot i que són actuacions independents, originàriament ambdues conformaven el Convent del Roser dels pares Dominics. Els dos edificis ...
  • El convent de Sant Domènec a Xàtiva: 30 anys de recuperació d’un patrimoni desaparegut 

   Tormo Esteve, Santiago; Torregrosa Soler, Vicent (AADIPA; COAC, 2014-12)
   Conference lecture
   Open Access
   El convent de Sant Domènec es troba al centre de la ciutat medieval de Xàtiva. Va ser el Rei Jaume II qui va iniciar la construcció del conjunt conventual que anirà evolucionant fins a la seua desamortització al segle XIX. ...
  • Definición y organización del espacio sacro. Apuntes sobre referencias y significados: lo sagrado y lo profano en el contexto urbano del siglo XX 

   Peig Ginabreda, Concepció (AADIPA; COAC, 2014-12)
   Conference report
   Open Access
   [CASTELLÀ] Aproximación a realidades que mueven el hecho arquitectónico como el dinamismo entre sagrado y profano en la arquitectura y el contexto urbano del siglo XX. Y, a su vez una confrontación con algunos ejemplos ...
  • Endangered species 

   Serra Coch, Glòria; Prokopová, Anežka (AADIPA; COAC, 2014-12)
   Conference lecture
   Open Access
   La supervivència de l’ésser humà i, per extensió, de les espècies animals, sempre ha estat estretament lligada amb la seva capacitat d’adaptació. Actualment, el patrimoni religiós de la majoria de ciutats d’Europa, per una ...
  • Esglésies d’urgència per a la perifèria de Barcelona 

   Lois Alcázar, Sergi; Martínez Duran, Anna (AADIPA; COAC, 2014-12)
   Conference lecture
   Open Access
   Aquest treball d’investigació s'emmarca dins del Màster de Projecte Integrat d'Arquitectura de l'Escola d'Arquitectura La Salle (URL) i és part d'una reflexió més extensa sobre la construcció de la perifèria barcelonina ...
  • Espacios urbanos e iglesias en Barcelona: patrimonio y nueva urbanidad 

   Mayorga Cárdenas, Miguel Yuri; Fontana, María Pia; Arboix-Alió, Alba (Prensas Universitarias de Zaragoza, 2018)
   Conference report
   Open Access
  • Estado de conservación y propuesta de mejora de la basílica de Santa Maria del Mar 

   Alvárez Nieto, Daniel; Peláez Díaz, Eva (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Durante toda la elaboración de este proyecto se ha tenido en cuenta los tratados actuales en referencia a la restauración de edificios patrimoniales con valor histórico. Dichos tratados son: Carta de Venecia y la Carta de ...