Now showing items 1-3 of 3

  • Análisis tecno-económico de una instalación de autoconsumo fotovoltaico en un centro social en Dakar 

   Rebollo Martínez, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El objetivo del presente Trabajo de Final de Grado (TFG), es efectuar un estudio tecno-económico de la implantación de un sistema fotovoltaico para autoconsumo en un centro social ubicado en la ciudad Dakar (Senegal), ...
  • Disseny i desenvolupament d'un lloc web per al projecte d'un centre social 

   Planells Hernandez De H., Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El treball consistirà en dissenyar i desenvolupar un lloc web que ajudi a gestionar i donar a conèixer un centre social. El lloc disposarà d'una part de registre, una part de promoció d'activitats i una part d'informació ...
  • Estudi de viabilitat per a la construcció i explotació d'un equipament públic a Cervelló 

   Díaz Jáudenes, Milagrosa; García Álvarez, Carmen (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En l’àmbit de l’obra pública, les actuacions de l’administració han d’anar dirigides cap a l’assoliment d’objectius d’interès públic, i han d’anar orientades a garantir una utilització eficient dels fons públics i una ...