Now showing items 1-1 of 1

  • Diseño de reactores para el tratamiento de aguas contaminadas mediante adsorción 

   Castellano Perdomo, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-02)
   Master thesis
   Open Access
   Les aigües residuals de l'activitat industrial i de l'activitat agrícola suposen un important problema per a la salut humana i el medi ambient, ja que poden transportar una gran varietat de compostos contaminants que cal ...