• Instalaciones específicas para el funcionamiento de un polideportivo 

    Castarnado Leal, Sergio; Pérez Sánchez, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    El present projecte defineix les característiques generals de disseny i dimensionat de les instal·lacions del complex esportiu de la Torre Roja de Viladecans, constituït per dos camps de futbol i un edifici de serveis. S’han ...