Now showing items 1-1 of 1

  • Direct torque control of permanent magnet synchronous machines using Matrix Converters 

    Ortega García, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-10-23)
    Doctoral thesis
    Open Access
    La demanda d’aplicacions industrials avançades, fa que el control de màquines elèctriques de corrent altern (AC) sigui una disciplina contínuament creixent per satisfer l’alt nivell d’exigència. Tradicionalment, la màquina ...