Now showing items 1-9 of 9

  • Ampliación y remodelación de la carretera GIV-5142 y enlace la la N-II 

   López Muñoz, Álex; Rodríguez Vidal, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Control de calidad de un vial 

   Guerra Serna, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
  • Desvío de la carretera GI-5131 

   Palomares Tormo, Daniel; Llorens Valls, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El proyecto que a continuación presentamos, esta basado la realización de un desvío localizado en la población de Orriols, provincia de Gerona. La idea de este proyecto se basa en que debido a que la comarcal GI-513 atraviesa ...
  • Levantamiento, estudio y mejora de un tramo de la Carretera de les Aigües ubicada en la Sierra de Collserola 

   López Veas, Aida; Tamarit Carrillo, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Este proyecto trata de la posibilidad de hacer un estudio de mejora en uno de los tramos más transitados de la Carretera de les Aigües, ubicada dentro de la sierra de Collserola y dentro del término municipal de Barcelona. Se ...
  • Millora del traçat de la N-260 entre Olot i Beguedà 

   Jiménez Angurell, Ma. del Mar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   La comarca de la Garrotxa, i la seva capital Olot, al capdavant, està patint un desenvolupament important, tant a nivell humà com a nivell industrial i turístic; és ben sabut l’alt nivell de vida que es dóna a les comarques ...
  • Programa sobre mediciones de una obra lineal 

   Acosta Quintas, Jose Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El objetivo de este proyecto es hacer un programa que calcule las diferentes mediciones de una posible obra de carretera. Las mediciones pueden ser mediciones de proyecto y mediciones reales. La medición de proyecto se ...
  • Proposta d'enllaç de la carretera de Llerona 

   Padrisa Bigorra, Iu; Andols Serra, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objecte d’aquest projecte és proposar la millora dels accessos existents, dotant-los de millors condicions de servei de les que disposen actualment, tot seguint pel seu disseny les recomanacions i normatives actualment ...
  • Proyecto de variante en Piera 

   Martín García, Angel Luís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Rehabilitació del Camí del Mig 

   Vidal Montero, Xavier; Puig Grimal, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   A la comarca del Maresme, al llarg dels anys, s’hi han esdevingut tres vies de comunicació entre poblacions. Se’n diferencien dues vies principals: l’enllaç marítimcostaner i l’enllaç terrestre. D’aquest últim n’existeixen ...