Ara es mostren els items 1-20 de 26

 • Adaptation of a current familiar house to solar cooling and heating 

  Ferrer Lawrence, Jano (Universitat Politècnica de Catalunya / Ceské Vysoké Ucení Technické v Praze (Czech Technical University in Prague), 2009)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  This work is a combination of research and application of the solar cooling possibilities that nowadays the market is able to offer to provide the necessary welfare and comfort to the residents of a current building. The ...
 • Development of a high accurate numerical platform for the thermal and optical optimization of linear Fresnel receivers 

  Guadamud Anchundia, Erick Alejandro; Chiva Segura, Jorge; Colomer Rey, Guillem; Farnós Baulenas, Joan; Al Mers, Ahmed; Rigola Serrano, Joaquim; Pérez Segarra, Carlos David (International Solar Energy Society, 2017)
  Comunicació de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  This paper represents an advanced methodology for the detailed modeling of the heat transfer and fluids dynamics phenomena in Linear Fresnel receivers. The present work aims at modeling Linear Fresnel elements (e.g. ...
 • Development, optimization and test performance of highly efficient flat plate solar collector with transparent insulation and low-cost overheating protection 

  Kizildag, Deniz; Castro González, Jesús; Kessentini, Hamdi; Rigola Serrano, Joaquim; Oliva Llena, Asensio (International Solar Energy Society, 2017)
  Comunicació de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  The present work addresses a flat plate solar collector with transparent insulation material (TIM) and high temperature protection system. The design and optimization of the collector have been numerically carried out by ...
 • Disseny d'una instal·lació solar eficient a temperatures al voltant dels 100ºC 

  Penalva Cobas, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte es basa en l’estudi i el disseny d’una instal·lació solar tèrmica per tal de obtenir, amb un rendiment acceptable, fluid caloportador a temperatures més altes de 100 °C, per a la posterior obtenció de vapor ...
 • Disseny i Construcció d’un solar tracker 

  Turmo Planuch, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En aquest projecte es dissenya, es construeix i s'estudia la viabilitat d’un seguidor solar. Un seguidor solar consisteix en una placa solar que es manté sempre encarada al Sol, encara que aquest vagi canviant la seva ...
 • Disseny i construcció d’un solar tracker 

  Ramis Estalrich, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En els darrers anys l’energia solar ha anat guanyant pes dintre del conjunt de totes les energies renovables. El repte, doncs, implica estendre la tecnologia abaratint els costos actuals per situar l’energia solar en un ...
 • Estudio de la instalación de un sistema de paneles de captación solares para la generación de agua caliente sanitaria en una vivienda unifamiliar 

  Zorzano Walker, Ester (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  España es un país que gracias a su situación geográfica dispone de grandes recursos naturales para la generación de energías renovables. Entre estos recursos se encuentra el Sol que es una fuente de radiaciones de las que ...
 • Hybridization of the autonomous heliostat power for the future solar power towers 

  Miravalles Soler, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya / INP de Toulousse, 2011)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  -Study of different types of hybrid models. -Hybrid Model selected PSIM. -Implementation of the hybrid model in PSIM. - Conclusions
 • Instalación solar térmica experimental de colectores cilindro parabólico 

  Houghton Villoldo, Orion (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El Centro de Diseño de Equipos Industriales de la Universitat Politècnica de Catalunya, encargó a Orion Houghton Villoldo, ingeniero de proyecto de CDEI, el desarrollo del estudio de viabilidad, el proyecto ejecutivo y ...
 • Instal·lació de reg per degoteig en una explotació agrícola i estudi de la font d'energia més adient per alimentar-la 

  Marsà Mauri, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-27)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte tracta sobre el disseny i els càlculs d’una instal•lació de reg, amb mecanismes d’elevació d’aigües. Va des de l’estudi del conreu, en aquest cas el cítric, fins a l’opció energètica, més respectuosa amb ...
 • Millora del rendiment dels mòduls solars fotovoltaics 

  Traver Viladegut, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-10)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En el present projecte es pretén estudiar la possibilitat de millorar el rendiment dels panells solars fotovoltaics presents en el mercat. Aquests panells presenten un rendiment molt baix, menor del 15%, el qual depèn ...
 • Modelització i estudi d'una central termosolar de concentradors cilindro-parabòlics (CCP) 

  Teixidó Formentí, Albert; Remisa Tramuns, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-04)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El present projecte està emmarcat dins del camp de les energies renovables, en concret de l’energia termosolar. El següent estudi pretén donar una visibilitat global i objectiva dels aspectes tècnics i econòmics de les ...
 • Numerical resolution of heat and mass transfer phenomena. Application to the analysis of heat loss by convection in a flat solar collector 

  Galleguillos Ketterer, Cristobal (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  This work is denominated Numerical resolution of heat and mass transfer phenomena. Application to the analysis of heat loss by convection in a flat solar collector. It is divided into eight chapters and four annexes. Chapter ...
 • Oil condition effects over the heat transfer performance in CSP parabolic trough power plants 

  Montero Pascual, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-15)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • On the CFD&HT of the flow around a parabolic trough solar collector under real working conditions 

  Amine Hachicha, Ahmed; Rodríguez Pérez, Ivette María; Lehmkuhl Barba, Oriol; Oliva Llena, Asensio (2013)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  Parabolic trough solar collector is currently one of the most mature and prominent solar applications for production of electricity. These systems are usually located in open terrain where strong winds may occur and affect ...
 • Performance evaluation of the solarus AB asymmetric concentrating hybrid PV/T collector 

  Moreno Puerto, Jose (Universitat Politècnica de Catalunya / Högskolan I Gävle, 2013)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  The energy sector is currently in a state of change as conventional energy sources are questioned by the need of new clean and sustainable energy sources to satisfy the global energy demand in the long term. Renewable ...
 • Placa solar tèrmica de fred i calor 

  Sagarra Riera, Jordi; Silva Siobal, Abel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-03)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Els panells solars actuals únicament estan destinats per a la captació de calor durant el dia, però a la nit no realitzen cap mena de servei. Ara bé, la radiació emesa pel propi panell cap a l’exterior durant la nit es ...
 • Projecte de les instal·lacions solar tèrmica i fotovoltaica per a l'escalfament d'aigua, calefacció i generació d'energia elèctrica d'una vivenda unifamiliar aïllada situada al Port del Comte 

  Lucas Compte, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-27)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L’esgotament progressiu dels combustibles fòssils, amb el corresponent augment del cost de la seva explotació com a font d’energia primària, la manca d’alternatives per al subministrament de serveis de la llar (electricitat, ...
 • Seguidor solar amb hardware de baix cost 

  Solà Vázquez, Héctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Electricitat Integral
  El present treball de final de grau té per objecte la realització d’un primer prototip de seguidor solar amb hardware de baix cost, on es farà una sèrie de proves i assajos per tal de determinar la seva viabilitat. Aquest ...
 • Seguidor solar per maximitzar la captació solar 

  Tió Baldà, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En la següent memòria es descriu el treball i implementació d'un seguidor solar de dos eixos per maximitzar la captació solar. Constar d'un primer apartat en el qual es fa una introducció del que és, dels components que ...