• Sistema d'adquisició de dades USB 

    Cabrera Quer, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-11)
    Trabajo final de grado
    Acceso restringido por decisión del autor
    L’objectiu d’aquest Treball de Final de Grau és el disseny i muntatge d’un sistema d’adquisició de dades USB. L’adquisició de dades consisteix en la presa de mostres del món real per generar dades manipulables per un ...