• Desenvolupament d'una plataforma docent per a generació fotovoltàica 

    Vitales Lueza, Hèctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
    Proyecto/Trabajo final de carrera
    Acceso abierto
    Actualment, l’emissió desmesurada de CO2 provoca un interès progressiu orientat a les energies renovables. L’idea d’evolucionar cap a un mon sostenible i energètic fa que s’iniciï un nou moviment de consciència i ...