Now showing items 1-16 of 16

  • Combining static and dynamic data coalescing in unified parallel C 

   Alvanos, Michail; Farreras Esclusa, Montserrat; Tiotto, Ettore; Amaral, José Nelson; Martorell Bofill, Xavier (2015-02-19)
   Article
   Open Access
   Significant progress has been made in the development of programming languages and tools that are suitable for hybrid computer architectures that group several shared-memory multicores interconnected through a network. ...
  • Contribució als algoritmes de construcció de models del món per a la implementació en Arquitectures Àgils de Fabricació 

   Minguella Canela, Joaquim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07-16)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The present work composes a contribution towards the Construction of World models for its implementation in 'Agile Manufacturing Architectures', aiming to take a step further the control programs for manufacturing systems, ...
  • Control predictiu d'un inversor de tres nivells programat amb Llenguatge C 

   García Benítez, Òscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   A partir del control predictiu d’un inversor de tres nivells programat sobre Matlab- Simulink, s’ha traduït el programa a llenguatge de programació C per tal de millorar la seva velocitat d’execució. S’han ofert dos ...
  • Desarrollo de un cliente DVB-IP con perfil Live Media Broadcast (LMB) 

   Viudez García, Eugenio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Desenvolupament d'un entorn de simulació evolutiu per a una instal·lació multi-robot 

   Mateo Regales, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-03-31)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és demostrar la validesa de la utilització de tècniques de simulació en ordinador, així com d’algorismes d’evolució genètica, per tal de trobar solucions òptimes en la programació dels robots ...
  • Development of software for the study of fluid dynamics. Aerodynamical applications 

   Bassa Parpal, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Català: El present projecte te com a objectiu la creació d’un software propi, utilitzant el llenguatge de programació C++, que permeti resoldre les Equacions de Navier-Stokes de forma numèrica mitjançant la resolució per ...
  • Diseño, simulación e implementación de un embedded system basado en PSoC de Cypress: aplicación a la síntesis de sonido 

   Castillo Jordán, Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   La asignatura optativa de Sistemas Digitales Reconfigurables (SDR) que se pondrá en marcha el cuatrimestre de primavera del curso 07-08 incluye en el temario los Programmable System on Chip (PSoC) de Cypress. Este proyecto ...
  • Disseny i control en llenguatge C d’un cub de Rubik electrònic basat en LED 

   Sabio Martínez de Huete, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte tracta sobre el disseny i la creació de un cub electrònic que emula el famós joc clàssic del cub de Rubik. El usuari, usant un ordinador qualsevol, 27 sortides digitals d’una plataforma de hardware i un software ...
  • Encaminament amb optimització de consum energètic en una Software-Defined Network 

   Jiménez Feijóo, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   A l’actualitat està sorgint un creixent interès per l’aplicació de tècniques d’optimització a xarxes d’ordinadors amb la finalitat d’habilitar noves funcionalitats com el balanceig de càrrega o l’estalvi energètic. Aquesta ...
  • Fundamentos de ordenadores : programación en C 

   Jiménez Castells, Marta; Otero Calviño, Beatriz (Iniciativa Digital Politècnica, 2013)
   Book
   Open Access
   Este libro va dirigido a estudiantes que se inician en la programación en C. El libro trata de forma sencilla los aspectos más básicos de la programación, utilizando únicamente un subconjunto representativo de las sentencias ...
  • Generalització de l'algorisme de parsing descendent 

   Cidoncha Medina, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-01-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Interactive Image Processing demonstrations for the web 

   Tella Amo, Marcel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-05)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   This diploma thesis aims to provide a framework for developing web applications for ImagePlus, the software develpment platform in C++ of the Image Processing Group of the Technical University of Catalonia (UPC). These ...
  • Introducción a la programación en C 

   Peña Basurto, Marco Antonio; Cela Espín, José M. (Edicions UPC, 2000)
   Book
   Restricted access to the UPC academic community
   Texto de introducción a la programación usando el lenguaje C, centrado en la exposición de los aspectos fundamentales del estándar ANSI C actual. Si bien en la actualidad existen otros lenguajes de programación muy populares, ...
  • Leveraging OmpSs to exploit hardware accelerators 

   Sainz, Florentino; Mateo Bellido, Sergi; Beltran Querol, Vicenç; Bosque, José L.; Martorell Bofill, Xavier; Ayguadé Parra, Eduard (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2014)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   CUDA and OpenCL are the most widely used programming models to exploit hardware accelerators. Both programming models provide a C-based programming language to write accelerator kernels and a host API used to glue the host ...
  • Programació en C d’algorismes avançats de processament d'àudio 

   Esteve Gras, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest treball hem desenvolupat un conjunt d’algorismes d’àudio. N’hi ha de molt variats, incloent reverberadors, generadors de senyals, delays, equalitzadors gràfics i paramètrics, moduladors i analitzadors ...
  • Programación en C con aprendizaje activo, evaluación continua y trabajo en equipo: caso de estudio 

   Pardo, Abelardo; Estévez-Ayres, Iria; Basanta-Val, Pablo; Fuentes-Lorenzo, Damaris (Universidade de Santiago de Compostela. Escola Técnica Superior d'Enxeñaría, 2010-07-07)
   Conference lecture
   Open Access
   La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto el rediseño de parte de los planes de estudios por parte de las universidades. En este artículo se describe el proceso de concepción, diseño y despliegue ...