• Reconfiguració de robots modulars 

    Busquets Fabra, Merce (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-16)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    Català: L'objectiu d'aquest projecte és la implementació d'un simulador de diversos algorismes de reconfiguració de robots modulars del tipus cristal·lí o telecub. El simulador està dissenyat perquè pugui ser ampliat amb ...