Now showing items 1-4 of 4

  • Desenvolupament de software per a la simulació del comportament tèrmic d’edificis: eines per a l'estudi d'arquitectura bioclimàtica 

   Macià Cid, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2010-07)
   Master thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar un software que permeti simular el comportament tèrmic d’un edifici. El projecte ha estat dividit en dues parts. En la primera s’explica com es crea un software partint de zero, ...
  • L'habitatge sostenible 

   Fortes Muñoz, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Amb aquest projecte és pretén presentar de forma senzilla i entenedora quins són els passos que cal seguir per a la realització d’un habitatge que consumeixi molt poc i que extregui la poca energia que necessita per funcionar ...
  • Monitorització, control i caracterització d'un mur Trombe 

   Arumi Casanovas, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Amb la intenció d'iniciar la col•laboració entre l'Escola Politècnica d'Enginyeria Superior de Manresa, EPSEM, i l'Escola Agrària de Manresa EAM, sorgeix la possibilitat d'estudiar quin és el rendiment ...
  • Simulació numèrica amb OpenFOAM d'un mur Trombe com a sistema solar passiu en edificació 

   Queraltó Llobet, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte pretén estudiar les possibilitats del codi OpenFOAM com a eina per al càlcul d'un sistema solar passiu de climatització en edificació. El sistema en qüestió és l'anomenat mur Trombe, que es composa ...