• A probabilistic-based approach to support the comfort performance assessment of existing buildings 

   Bortolini, Rafaela; Forcada Matheu, Núria (2019-11-10)
   Artículo
   Acceso restringido por política de la editorial
   Building performance is focused on maintaining and increasing sustainability while enhancing occupants' comfort levels. Occupants' comfort depends on uncertain, interrelated personal, social and building factors. However, ...
  • Assessing concerns of interested parties when predicting the significance of environmental impacts related to the construction process of residential buildings 

   Gangolells Solanellas, Marta; Casals Casanova, Miquel; Gassó Domingo, Santiago; Forcada Matheu, Núria; Roca Ramon, Xavier; Fuertes Casals, Alba (2011-05-02)
   Artículo
   Acceso abierto
   The most common challenges and obstacles encountered by construction organizations during the process of implementing and using environmental management systems are related to the inherent peculiarities of the construction ...
  • Càlcul, disseny i construcció d’un edifici industrial autosuficient 

   Bertran Ollé, Josep Mª (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Trabajo final de grado
   Acceso restringido por decisión del autor
   El present projecte consisteix en la construcció d’una nau industrial, implementant sistemes d’energies renovables en seu funcionament. L’objectiu principal del treball és portar a terme un estudi detallat de la ...
  • Cálculo y diseño de una instalación doméstica considerando la certificación energética en edificaciones 

   Fernández Montes, José María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013)
   Proyecto/Trabajo final de carrera
   Acceso restringido por decisión del autor
   En este Proyecto Final de Carrera se estudiará el rendimiento energético de un edificio de viviendas situado en Tarragona, y se propondrán intervenciones para mejorar este comportamiento. Se realizarán los cálculos y ...
  • Climatització i producció d' A. C. S. d'edifici plurifamiliar mitjançant energia geotèrmica 

   Fernández Gayan, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
   Trabajo final de grado
   Acceso restringido por decisión del autor
  • Energetic saving in the school’s facilities in Sabadell (Spain) 

   Rodríguez Cantalapiedra, Inma; Bosch González, Montserrat (Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB), 2010)
   Texto en actas de congreso
   Acceso abierto
  • Identifying potential environmental impacts at the pre-construction stage 

   Gangolells Solanellas, Marta; Casals Casanova, Miquel; Gassó Domingo, Santiago; Forcada Matheu, Núria; Roca Ramon, Xavier; Fuertes Casals, Alba (2009)
   Comunicación de congreso
   Acceso restringido por política de la editorial
   This paper introduces a systematic approach for dealing with potential adverse environmental impacts at the pre-construction stage. The proposed methodology serves as an assessment tool for construction projects to measure ...
  • Instal·lació d'una caldera aerotèrmia en un edifici d'habitatges 

   Lizama Astudillo, Aitor Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
   Trabajo final de grado
   Acceso restringido por decisión del autor
  • Petjada ecològica UPC Manresa 

   Sunyer Roca, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
   Trabajo final de grado
   Acceso abierto
   En el present projecte de final de grau, es presentarà un estudi de la petjada ecològica de la universitat de Manresa. Un cop finalitzat l’estudi, es compararà amb un estudi similar del any 2000, es compararà amb altres ...
  • Projecte d’instal·lació d’un sistema geotèrmic de molt baixa entalpia 

   González Puga, Joan Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
   Trabajo final de grado
   Acceso restringido por decisión del autor
   Aquest projecte tracte sobre el procediment que cal realitzar per la climatització d’un habitatge unifamiliar que es troba a la localitat de Súria a través d’energia geotèrmica, que és un recurs renovable, gratuït, inesgotable ...
  • Sistema d'aerogeneració soterrat 

   Fernández de Gregorio, Isaac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
   Trabajo final de grado
   Acceso abierto
   En aquest projecte es proposa el condicionament i instal·lació d’un sistema d’aerogeneració soterrat en edificis, per l’estalvi de la factura de la llum. El seu funcionament consisteix en la captació del flux de vent a ...