Now showing items 1-20 of 84

  • Anàlisi de l'eficiència energètica del projecte del "Bisbat de Terrassa" 

   González Martínez, Jose Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’eficiència energètica en el món de la construcció ha passat de ser una consideració a un dels requisits mínims en qualsevol tipus d’edificació, per aquest motiu, en aquest projecte es pretén desenvolupar l’anàlisi de ...
  • Anàlisi dels estàndards mediambientals de la EPA (Environmental protection agency of USA) en referència a l'estalvi energètic. Aplicació en un cas concret; residència d'avis de Collserola 

   García Rodríguez, Francisco Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-10)
   Master thesis
   Open Access
   Al nostre temps, el consum energètic en general és una de les principals preocupacions de la humanitat. En el nostre sector busquem construir edificis amb el menor consum energètic possible, aplicant nous sistemes constructius ...
  • Análisis de la viabilidad de usar materiales con PCM en edificación 

   Amorós García, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
   Master thesis
   Open Access
   En este proyecto se analiza la viabilidad de utilizar materiales de cambio de fase (PCM) en edificación. Estos materiales tienen la capacidad de almacenar energía en forma de calor latente. En primer lugar se presenta ...
  • Assistència tècnica en la diagnosi energètica de la secció d'institut Turó d'en Baldiri, Teià (Barcelona) 

   Mitats Carmona, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte és el resultat de l’assistència tècnica realitzada en la diagnosi energètica de la Secció d’Institut Turó d’en Baldiri, l’institut públic del municipi de Teià. Aquesta feina ha estat un encàrrec per part ...
  • Auditoria energètica d'un edifici situat a Granollers 

   Villà Sabé, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte final de grau, consisteix en desenvolupar una avaluació energètica d’un edifici situat a Granollers, Barcelona. Aquest estudi consta de quatre fases: • Aixecament de dades Aquest primer punt, ens ...
  • Auditoria energètica de la Biblioteca de l'EPSEB 

   Creixans Tolós, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball analitza energèticament la biblioteca de l’EPSEB com a fase prèvia d’una auditoria energètica. En primer lloc, es defineix exhaustivament l’espai estudiat (emplaçament, memòria constructiva, instal·lacions, ...
  • Auditoria energètica d’una ludoteca 

   Lacambra Fernández, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte d’auditoria energètica de l’edifici destinat a ludoteca al Pirineu es pretén desenvolupar l’anàlisi de l’eficiència energètica partint d’un estat inicial de l'edifici, per a posteriorment poder proposar ...
  • Auditoria energètica d’una residencia per a gent gran al Prat de Llobregat 

   Méndez Ferraz, Rut; Vázquez Lago, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte final de grau consisteix en una auditoria energètica d’una RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN situada a l’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE 81-83 al municipi d’EL PRAT DE LLOBREGAT. L’edifici consisteix en una ...
  • Auditoria energética de la EPSEB 

   Romero Chicano, Ariadna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente trabajo es la continuación de un proyecto titulado “Estudio térmico del edificio de la EPSEB (UPC) mediante certificación con Calener y estudio de eficiencia energética mediante Lider.” Presentado en junio ...
  • Auditoria, posta zero i pla de manteniment d’edifici d’ús docent a Sant Antoni de Vilamajor 

   López Parra, Miguel Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-09-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte final de grau intenta explicar l’estat actual en que es troba l’edifici estudiat, proposa un pla d’acció de mesures d’estalvi energètic amb l’objectiu de reduir el consum energètic de l’edifici. El ...
  • Auditoría y evaluación energética de Marina Port Vell 

   Díaz Llobet, Mari Carmen; Suárez Gallegos, Dennys (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   [CASTELLÀ] Marina Port Vell quiere ser una organización activa en la protección climática y reducción de emisiones de efecto invernadero. Por éste motivo, uno de sus objetivos el presente año es establecer la norma ISO: ...
  • Avaluació energètica al CEIP Torre de la Llebre 

   Crosas Batlló, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En els darrers anys hem vist créixer la necessitat de limitar el consum energètic i millorar qualitat dels edificis en la vessant d’eficiència energètica, donades les circumstàncies mediambientals, socials i econòmiques ...
  • Avaluació energètica d'un edifici existent mitjançant OpenStudio, propostes de millora amb valoració econòmica 

   Rodríguez Làzaro, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte presenta com a finalitat l’avaluació energètica integral d’un edifici existent de varis usos mitjançant OpenStudio i calculat amb Energy+. Es tracta d’un edifici antic situat al centre del barri del ...
  • Avaluació energètica de dos escoles per la fundació Ascamm, en col·laboració amb el projecte europeu ZEMedS 

   Solernou Fàbregas, Borja; Ramis Mackay, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Ascamm
   El present treball de fi de grau s’ha realitzat gràcies a un conveni de la UPC amb la fundació privada Ascamm i forma part d’un projecte europeu de la IEE (Inteligent Energy Europe) anomenat ZEMedS (Zero Emissions ...
  • Cambio de uso de la masía Can Serra, en Vilassar de Dalt : mejora de los aspectos funcionales y medioambientales 

   Martín Serrano, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02)
   Master thesis
   Open Access
   El presente proyecto trata de la intervención en la masia Can Serra, en Vilassar de Dalt, municipio de la comarca del Maresme. Este edificio está formado por planta baja y dos plantas piso, y era la antigua vivienda de ...
  • Certificació energètica d'edifici existent i proposta de millora energètica d'un edifici de protecció oficial a Taradell dins del projecte de cooperació RELS 

   Garcia Rodero, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En la Unió Europea el 40% del consum d’energia final correspon als edificis. Amb l’objectiu de disminuir aquest alt percentatge és imprescindible incidir no només en els edificis de nova construcció sinó que també en el ...
  • Certificació energètica del edificis Can Marfà. Rehabilitació 

   Garrido Soriano, Núria; Almecija, Joan C. (2010-07)
   Research report
   Open Access
   L’objectiu principal d’aquest estudi és verificar el compliment del DB-HE1 i la qualificació energètica de l’edifici Can Marfà de Mataró.
  • Certificació energètica dels edificis Cabot i Barba. Rehabilitació d'edificis 

   Garrido Soriano, Núria; Almecija, Joan C. (2010-08)
   Research report
   Open Access
   L’objectiu principal d’aquest estudi és verificar el compliment del DB-HE1 i la qualificació energètica de l’edifici Cabot i Barba.
  • Certificació energètica edificis residencials 

   Garrido Soriano, Núria; Almecija, Joan C.; Folch, Cristina; Martínez, Irene (2010-01)
   Research report
   Open Access
   El objetivo principal es evaluar la calificación energética de diferentes tipologías de edificios residenciales en función de la fuente energética utilizada (gas natural o electricidad), zona climática, tipos de suministro ...
  • Certificación energética de edificios. Sector terciario 

   Garrido Soriano, Núria; Almecija, Joan C.; Garcia, Laura; Folch, Cristina; Martínez, Irene (2010-01)
   Research report
   Open Access
   El objetivo principal de este estudio es evaluar la calificación energética de diferentes tipologías de edificios del sector terciario en función de la fuente energética utilizada (gas natural o electricidad), zona climática, ...