Now showing items 1-20 of 26

  • Anàlisi del procés d’execució del Complex Municipal CEM Horta (Barcelona) 

   Marcó Olivé, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte és un seguiment d’obra a nivell d’execució, planificació, seguretat, seguiment econòmic, control de qualitat i medi ambient. El seguiment de l’execució consisteix en explicar cronològicament la posta en obra ...
  • Aprenentatge i formació en un despatx professional. 05 AM Arquitectes 

   Boada Sánchez, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest Projecte de Final de Grau es basa en una descripció de les tasques portades a terme durant la meva estadia al prestigiós despatx d’arquitectura 05AM. L’equip professional de 05AM està format per dos arquitectes ...
  • Control de ejecución del proyecto de viviendas Bertran 76-78 

   Rodríguez García, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este proyecto de control de ejecución del edificio de viviendas Bertran 76-78 tiene como objetivo narrar el seguimiento realizado durante un periodo determinado de tiempo por un estudiante en su realización del proyecto ...
  • Desenvolupament de l'adequació interior d'uns sectors de l'Asil de Sant Crist d'Igualada 

   Sallent Rodríguez, Gemma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest Projecte Final de Grau és desenvolupar principalment les fases de Projecte Executiu i Direcció d’Obra d’unes reformes interiors realitzades a diferents zones de l’Asil del Sant Crist d’Igualada. Aquest ...
  • Dirección de la ejecución material de la obra de una vivienda unifamiliar aislada en las fases de cimentación, estructura, cerramientos y análisis comparativo previo con respecto a otra obra de similares características 

   Sicre Martínez, María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La realización de este trabajo ha sido posible gracias a la relación con el despacho de “estudi tècnic”. La relación empezó a raíz del proyecto y actualmente estoy involucrada en varios trabajos. Esta relación me ha servido ...
  • Estudi de l'organització i planificació de l'execució d'un edifici d'habitatges a Barberà del Vallès, Barcelona 

   Roig Hielga, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’execució d’aquest edifici de 78 habitatges situat a Barberà del Vallès és el desenvolupament d’aquest estudi organització i planificació de l’obra. La zona a edificar forma part d’un gran solar dividit en quatre ...
  • Estudi de la metodologia de control d'execució de l'obra d'actor al CTE : cas pràctic 

   Blanch Navarro, Neus (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Estudio sobre la gestión de proyectos de construcción y comercialización de viviendas de una empresa promotora y constructora 

   Poveda Santiago, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El trabajo que se presenta pretende ofrecer un planteamiento del método de funcionamiento de una mediana empresa promotora y constructora de edificación residencial. Destaca los criterios innovadores en la ejecución ...
  • Experiència professional en el despatx de l'arquitecte Xavier Esparó Enrique a Sant Sadurní d'Anoia amb modalitat de pràcticum. 

   Meda Alomà, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-02-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El Treball de Fi de Grau presentat a continuació, amb modalitat B, tracta sobre el pràcticum realitzat en el despatx d’arquitectura d’en Xavier Esparó Enrique, un arquitecte amb despatx a Sant Sadurní d’Anoia, en el que ...
  • Funcions del cap d’obra d’edificació de l’illa de potència en una Central Termosolar 

   Fort Vela, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El treball està composat per tres parts diferenciades: En la primera s’explica què és una Central Termosolar, les tipologies que existeixen i el seu funcionament. En la segona es realitza l’anàlisi executiu des del punt ...
  • Practicum empresa Arquitectura y Konstruccion de Obras S.L. 

   Domingo López, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-18)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present document reflecteix la dedicació aportada al projecte final de grau, en modalitat B - pràcticum, realitzat a l'empresa ARKO. L'objectiu és transmetre totes les experiències, coneixements i capacitats que he ...
  • Practicum en empresa GCT Proyectos Edificación SL 

   Carrillo Grimaldo, Ana Del Pilar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   GCT Proyectos Edificación
   En este trabajo están incluidas y documentadas todas las labores realizadas durante mi experiencia de Practicum en la empresa GCT Proyectos de Edificación S.L. con énfasis en el DAC de Rehabilitación. Durante este periodo ...
  • Practicum seguimiento y desarrollo de obra 

   Montero Baucis, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-27)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente Trabajo Final de Carrera de Grado en Arquitectura Técnica y Edificación, bajo la modalidad nombrada como Prácticum, explico de primera mano la experiencia laboral a través de la colaboración de la empresa que ...
  • Pràcticum a una empresa despatx d'arquitectura tècnica Global Building Management 

   Blanch Morrissey, Joana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-17)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu principal d’aquest Treball de Fi de Grau amb modalitat pràcticum és mostrar l’experiència personal obtinguda en un despatx d’arquitectura tècnica, on es pot apreciar en primera persona els treballs realitzats ...
  • Pràcticum en empresa ARLA S.L. 

   Jorge Orte, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-19)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   ARLA
   El present treball consisteix en sintetitzar les tasques realitzades en una empresa dedicada en l’assessorament, la rehabilitació, la neteja i el seu condicionament en l’àmbit de l’edificació, l’empresa ARLA SL. Tanmateix, ...
  • Pràcticum en la direcció d'obra en una constructora – Construcciones Caler S.A. 

   Capdevila Espitia, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-03-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Construcciones Caler
   En el següent Treball Final De Grau (TFG) d’Arquitectura Tècnica i Edificació, realitzat amb la modalitat de Pràcticum, mostro l’experiència personal viscuda en una empresa constructora sent l’Ajudant del Cap d’obra i ...
  • Pràcticum seguimiento de obras 

   García Verdugo, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente proyecto final de grado, en modalidad prácticum, trata sobre el seguimiento de obras realizadas por la empresa constructora 9 Team Grup S.L con la supervisión del Arquitecto Técnico de la empresa, Guillermo ...
  • Pràcticum Sodexo Iberia S.A. 

   Sorní i Sàbat, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Pràcticum: obras y construcciones Casil Balear S.L. proyectos de rehabilitación, obra nueva y legalización 

   Utrilla Salva, María José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The project acomplished is a descriptive memory based on the experience gained during my stay in a construction company. The main purpose is to shape the most profitable, relevant and disturbing aspects as a result of from ...
  • Prácticum en empresa en seguimiento de proyectos y obras 

   López Pérez, Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El proyecto que va a exponerse a continuación es un prácticum realizado por el estudiante Ángel López Pérez, supervisado por Vicenç Gibert Armengol, como tutor interno. La globalidad del proyecto es el análisis conjunto ...