Now showing items 1-20 of 67

 • 3D non-linear realistic simulations of composite slabs bending test 

  Plans Pujolràs, Albert; Gras, Albert; Ferrer Ballester, Miquel; Marimón Carvajal, Federico; Andreu Roselló, Antonio (2014)
  Conference lecture
  Restricted access - publisher's policy
  The accurate modelling of composite slabs through finite elements (FE) can describe the complex phenomena occurring between the steel and concrete materials. Current semi-empirical design methods based on full scale test ...
 • Affordable steel building 

  Pascual Gavaldà, Marta; Octavio Bayón, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya / Luleå Tekniska Universitet, 2008)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:  Luleå tekniska universitet
 • Anàlisi d’edificis del segle XX: La coberta de la tribuna del Camp Nou 

  Garcia Pujol, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El present projecte té per objecte la contextualització i anàlisi d’una estructura metàl·lica del segle XX, la coberta de la tribuna del Camp Nou, símbol arquitectònic de la ciutat i un dels estadis de futbol de referència ...
 • Anàlisi de l’estabilitat estructural de la nova depuradora model BIOTRIT-600 emplaçada a Roní (Rialp) 

  Gil Espert, Lluís; Marcé Nogué, Jordi; Puigvert Cobos, Francesc (2011-04)
  External research report
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Anàlisi estructural i disseny de pilars mixtes tubulars per a la construcción seqüencial en alçada 

  Albareda Valls, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
  Master thesis
  Open Access
  S’analitza la influència del procés constructiu d'edificis en alçada en els pilars mixtes de secció tubular, a partir d'un estudi del seu comportament a compressió i de la interacció dels seus dos components. L'interès ...
 • Anàlisi estructural per a la construcció d’un complex comercial d'estructura metàl·lica situat a França 

  Centelles Soler, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  L’objectiu principal d’aquest treball és documentar el procés de disseny, càlcul i dimensionament de l’estructura metàl·lica d’un complex comercial format per dos edificis, amb una superfície total de 6355,5 m2. Un dels ...
 • Análisis comparativo de sistemas estructurales industrializados para edificación vertical a través de parámetros de sostenibilidad 

  Rodríguez Rodríguez, Lizeth (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-16)
  Master thesis
  Open Access
  Revertir y evitar los impactos ambientales en el sector de la construcción es uno de los retos planteados en las agendas de gobernanza y esto se refleja en leyes, reglamentos, códigos, normas y manuales. Para ampliar un ...
 • Análisis de vigas curvas rigidizadas longitudinalmente sometidas a cargas concentradas 

  Navarro Delgado, Ana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-18)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  Actualmente hay una gran variedad de procesos constructivos para la construcción de puentes. Uno muy utilizado tanto por sus ventajas económicas como logísticas es el método por empuje. La superestructura es construida ...
 • Análisis de vigas metálicas rigidizadas transversalmente durante el lanzamiento de puentes 

  Herrera Di Prisco, Juan Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Master thesis
  Open Access
 • Arquitectura i moviment : arquitectura y movimiento 

  Soldevila Barbosa, Alfonso (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010)
  Book
  Restricted access to UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic, UJI, URL, UIC users
  Al llarg de la història de l'arquitectura, els materials de construcció han variat en qualitat i resistència. El pes dels materials ha estat un element fonamental en aquesta evolució. Treballar amb materials poc pesats i ...
 • Cálculo de estructuras metálicas 

  Universitat Politècnica de Catalunya. Càtedra d'Estructures; Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona ([Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona], 2003)
  Book
  Open Access
 • Cálculo de estructuras metálicas 

  Margarit Consarnau, Juan; Buxadé Ribot, Carles; Gómez Serrano, José; Solà Balaguer, Juan Antonio (Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, 1980)
  Book
  Open Access
 • Cálculo estructural de un edificio de oficinas y su fachada 

  Terrón Romero, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte final de carrera consisteix en el càlcul de la estructura i la façana de un edifici. L’estructura serà metàl·lica i les parts a dissenyar seran els suports, bigues, forjats i cimentacions i les unions estre ...
 • Cálculo simplificado de pórticos de acero 

  Buxadé Ribot, Carles; Margarit Consarnau, Juan (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Sección de Publicaciones, 1970)
  Book
  Open Access
 • Construcció d'una nau industrial per a la transformació de plàstics 

  Gallifa Petitbò, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El següent projecte de final de carrera té com a objectiu realitzar un projecte constructiu que pugui ser d’aplicació real per fer una nau industrial, per tant s’haurà de fer el càlcul i disseny d’aquesta nau que estarà ...
 • Description of stress-strain curves for stainless steel alloys 

  Arrayago Luquin, Itsaso; Real Saladrigas, Esther; Gardner, Leroy (2015-12-15)
  Article
  Open Access
  There is a wide variety of stainless steel alloys, but all are characterized by a rounded stress-strain response with no sharply defined yield point. This behaviour can be represented analytically by different material ...
 • Diseño de la estructura metálica de un centro de telecomunicaciones 

  Sarmiento Morales, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En este proyecto se ha realizado el diseño y los posteriores estudios de cálculo y dimensionado de la estructura metálica (acero) de un centro de infraestructuras para telecomunicaciones compuesto por una nave industrial ...
 • Diseño de una aplicación informática, con soporte CAD, para cálculo de uniones en estructura metálica 

  Peralta Pérez, Ricardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Diseño sísmico de edificios de acero: algoritmos genéticos vs enjambre de partículas 

  Barraza, Manuel; Bojórquez Mora, Edén; Fernández González, Eduardo; López Almansa, Francisco (Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, 2017)
  Conference lecture
  Open Access
  El objetivo de este estudio es comparar el uso de Algoritmos genéticos (AGs) y Optimización por Enjambre de Partículas (PSO, por sus siglas en ingles) en la optimización multi-objetivo de estructuras de acero sometidas a ...
 • Diseño y cálculo estructural de un estadio ocupado por una multitud 

  Alcaraz Gimenez, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte consisteix en el disseny i l´anàlisi de les diferents estructures d'acer i formigó que composen una graderia d'un recinte esportiu a l'hora de suportar les carregues d'una multitud de persones. S'estudiaran els ...