Now showing items 1-20 of 23

  • Análisis de la problemática de ejecutar la obra de un edificio entre medianeras con tres plantas sótano en un terreno rocoso situado en medio de un núcleo urbano 

   Molina Jurado, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este trabajo recoge la dirección de la ejecución de la obra: “Edificio plurifamiliar entre medianeras situado en el barrio de Gracia”. Dirección que a primera instancia no debería presentar grandes dificultades, pero que ...
  • Desenvolupament d'un projecte d'execució d'un edifici plurifamiliar aplicant la normativa CTE 

   Bergonyó i Serra, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Es tracta de la construcció d’un edifici compost per planta soterrani, planta baixa i dues plantes pis, destinat a vivendes i aparcaments de vehicles. L’edifici està ubicat a la Carretera de Balaguer, 32 (Lleida). ...
  • Desenvolupament d'un projecte d'execució d'un edifici unifamiliar aïllat 

   Cornet Perernau, Òscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-11-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El treball consisteix sobre un edifici unifamiliar aïllat existent que ha sigut abandonat en fase d'execució d'aquest, no sent finalitzada la seva construcció. Per aquest motiu, amb l'objectiu de finalitzar la residencia, ...
  • Desenvolupament de l'adequació interior d'uns sectors de l'Asil de Sant Crist d'Igualada 

   Sallent Rodríguez, Gemma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest Projecte Final de Grau és desenvolupar principalment les fases de Projecte Executiu i Direcció d’Obra d’unes reformes interiors realitzades a diferents zones de l’Asil del Sant Crist d’Igualada. Aquest ...
  • Digitalización de los procesos de control de calidad en fin de obra y garantías post venta 

   Vanegas Martínez, Steven Andres (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Como finalización de los estudios de Arquitectura Técnica y Edificación cursados en la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona perteneciente a la Universidad Politécnica de Barcelona se ...
  • Funcions del cap d’obra d’edificació de l’illa de potència en una central termosolar 

   Fort Vela, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El treball està composat per tres parts diferenciades: en la primera s’explica què és una Central Termosolar, les tipologies que existeixen i el seu funcionament. En la segona es realitza l’anàlisi executiu des del punt ...
  • Gestió integral de temps, cost, qualitat i prevenció: aplicada a l'ampliació de nau industrial 

   Martí Brull, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   La edificació és un sector complex i altament competitiu en el que intervenen, un nombre elevat d’agents de caire divers, tan directa com indirectament. En quest treball s’analitzen els processos de les diferents etapes ...
  • Herramientas de soporte a la diagnosis 

   Costa Alonso, Ruth María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este proyecto final de grado explora las diferentes herramientas para la diagnosis de edificios, haciendo especial énfasis en las técnicas, desde las más tradicionales hasta las más sofisticadas, y las plasma en dos ...
  • Model d'auditoria per a un sistema de gestió basat en OHSAS 18001 

   Colomer López, Jordi; Grau Gutiérrez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El nostre objectiu és poder establir un model d’auditoria per a un sistema de gestió contra OHSAS que ens ajudi a concretar més detalladament el grau d’adequació. Per tal d’aconseguir-ho proposem uns criteris de valoració ...
  • Planificació econòmica en un projecte de construcció com a base per augmentar la competitivitat en el sector 

   Nogueras i Capilla, Manel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte es basa en la implementació de tècniques i instruments de planificació econòmica, recursos humans i materials en un projecte de construcció. L’Objectiu de la planificació és la millora de la competitivitat ...
  • Pràcticum en despatx d'arquitectura 

   García González, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-12-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El treball que es desenvolupa a continuació, realitzat per l’alumne Javier García González, amb la supervisió i tutoria per part del centre de Oriol Marín Gordi i Jordi Pascual Mo, i la tutoria i supervisió de ...
  • Pràcticum en despatx d'arquitectura 

   Martin-pero García, Rosa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente trabajo final de grado se ha elaborado en modalidad de prácticum por un período de once meses como personal de soporte técnico del despacho de arquitectura A.T.C dedicado a la rehabilitación de edificios con ...
  • Prácticum como ayudante de jefe de obra en la empresa Baldó i Associats Constructora, S.L. 

   Obando Sepúlveda, Gerardo Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-16)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este proyecto hace referencia a la estadía de prácticas realizadas durante un periodo de 4 meses, mediante el convenio de cooperación educativo en el que desarrolle las funciones de ayudante de Jefe de Obra ...
  • Prácticum en empresa Inmoglaciar management S.L. 

   Rodriguez Botias, Lluis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Inmoglaciar Management
   Este proyecto final de grado explico los diferentes trabajos desarrollados en las practicas realizadas en una empresa promotora inmobiliaria llamada GRUPO INMOGLACIAR, la cual se dedica a la compra de suelos, a la construcción ...
  • Prácticum en la empresa Abolafio Construccions S.L. 

   Moreno Valero, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Al realizar esté proyecto de final de grado pretendo poner en práctica gran parte de los conocimientos adquiridos en el periodo universitario. El proyecto que voy a realizar se trata de una modalidad de Prácticas, concretamente ...
  • Prácticum en la empresa constructora Afiantia Construcciones, S.L.: ayudante de jefe de obra 

   Fresno Merino, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   This final grade thesis is a “practicum” study based on 10 months of job experience at Afiantia Construcciones S.L. This work follows a construction work project of a building for living called “Olesa 14”; the name is ...
  • Propuesta de rehabilitación sostenible con cambio de uso, edificio plurifamiliar entre medianeras 

   Fernández Viteri, Telmo Richard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-11-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el presente proyecto final de grado trata sobre una rehabilitación con cambio de uso, un bloque de viviendas entre medianeras, que en su momento albergaba una residencia para personas mayores y pasa a ser de un bloque ...
  • Proyecto de diseño de fábrica de dovelas prefabricadas de hormigón 

   Sánchez Cazorla, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el presente proyecto se desarrolla un diseño fábrica destinada a la producción de dovelas prefabricadas de hormigón que se usarán en la construcción de fustes para aerogeneradores. En este documento se halla un ...
  • Proyecto ejecutivo de 28 viviendas de protección oficial con aparcamiento en Sant Joan Despí 

   Padrós Puig, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El objeto de mi proyecto de final de carrera es la elaboración de un proyecto ejecutivo de un edificio plurifamiliar de protección oficial de 28 viviendas con aparcamiento en la localidad de Sant Joan Despí, en la provincia ...
  • Reforma integral d'habitatge plurifamiliar 

   Sala Delgado, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Reforma integral de dos habitatges connectats per un celobert lateral. Un dels habitatges és unifamiliar i l'altra plurifamiliar. La principal idea és canviar l'ubicació de diferents espais, per convertir-ho en dos habitatges ...