• Manresa en bicicleta. Geología 2.0 

    Parcerisa Duocastella, David; Brunet, Francesc; Alfonso Abella, María Pura (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2016-07)
    Capítol de llibre
    Accés obert