Now showing items 1-4 of 4

  • Caracterització d'una bomba 

   Pineda Núñez, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Design of a pump head with automatic gas purge valve 

   Ghailan Tribak, Mounir (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El funcionament de les bombes dosificadores es pot veure indesitjablement interromput quan aquestes operen amb gasos que apareixen inoportunament al capçal d’aquestes bombes, invalidant completament la funció de dosificació ...
  • Estudi i caracterització d'una bomba dosificadora 

   Mora Torres, Bartomeu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest TFG s'ha d'entendre no com un tot, és a dir, un treball que conforma una unitat amb inici i final, sinó -com una part d'una tasca més gran, que involucra diversos professors i alumnes a través dels seus TFG, durant ...
  • Simulación CFD de una válvula dosificadora 

   Martín Ortega, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Gràcies al avanç de la tecnologia en les últimes dècades s’ha aconseguit crear programes per l’anàlisi de situacions reals sense tenir que realitzar experiments manuals, permetent l’estalvi de recursos material i de temps. ...