Now showing items 1-20 of 44

  • 3D modeling to evaluate the thermal interferences between borehole heat exchangers in a Mediterranean area 

   Vitriu, Ezequiel; Arnó Pons, Georgina; Herms Canellas, Joan Ignasi; Felipe Blanch, José Juan de (2019)
   Conference lecture
   Restricted access - publisher's policy
   Thermal interference between Borehole Heat Exchangers (BHEs) results in a loss of performance of a geothermal installation. An analysis of this phenomenon can provide key information for enhance and optimize the design of ...
  • A transient model for radiant heating and cooling terminal heat exchangers applied to radiant floors and ceiling panels 

   Carbonell Sánchez, Daniel; Cadafalch Rabasa, Jordi; Consul Serracanta, Ricard (2011)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   Renewable energy technologies for heating and cooling can be often optimized using low temperatures in the terminal heat exchangers for heating and the opposite for cooling. For example, thermal and electrical driven heat ...
  • Analysis of CO2 Power Cycle Heat Exchangers 

   Chacko Thomas, Jeffin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-18)
   Master thesis
   Open Access
   The CO2 power cycle has gained attention as an alternative to the classical Rankine and Brayton cycles during this transition to sustainable energy production from the current available methods that have a prime share of ...
  • Anàlisi i optimització d'un sistema d'intercanvi de calor per a ús industrial i residencial mitjançant eines de simulació CFD, CAD i CAE 

   Wiedemann Casas, Bruno (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Politecnico di Milano
   En aquest treball de tesi analitzarem i optimitzarem el flux d'aire en un intercanviador de calor industrial de l'empresa LuVe Group. En la tesi anterior a aquesta, es va modelar el comportament de l'intercanviador d'aire ...
  • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul. 4: Bescanviadors de calor 

   García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-07)
   Book
   Open Access
   Quart mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
  • Cap al vehicle de propulsió elèctrica: Avaluació i millores de la cadena energètica instal·lada en un SEAT 600 

   Cabrera Suárez, Rosendo; Capmany Sant, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-05)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Un cop pres el relleu de Marta Almazán, en aquest projecte s‟han dut a terme les tasques de reparació i manteniment del vehicle híbrid SEAT 600, després de 4 anys en desús. Primerament, i per a centrar i fer més intel·ligible ...
  • Caracterització experimental i numèrica d'un bescanviador de calor de carcassa i tubs 

   Salmerón Roma, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte es basa en l’estudi del funcionament d’un bescanviador de carcassa i tubs de tipus Aigua-Aigua en una configuració de flux paral·lel, on es desenvoluparà un model computacional amb un programa de simulació ...
  • Characterization of shallow geothermal energy instalations through remote minute-resolved monitoring. A case study 

   García Céspedes, Jordi; Arnó Pons, Georgina; Herms Canellas, Joan Ignasi; Felipe Blanch, José Juan de (2019)
   Conference lecture
   Restricted access - publisher's policy
   This work enlightens how remote monitoring of a shallow geothermal energy (SGE) system with minuteresolved data collection can contribute to the identification and quantification of efficiency-related problems. A specific ...
  • Classificació i selecció de bescanviadors de calor. Disseny tèrmic i mecànic d'un bescanviador de carcassa i tubs 

   Mabres Anter, Josep María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Estudi dels diferents tipus de bescanviadors de calor i les seves aplicacions. Comparació entre tres tipus principals: bescanviadors compactes, de plaques, i de carcassa i tubs. Especial èmfasi en els tipus i aplicacions ...
  • Desenvolupament d’un sistema de detecció de fuites externes en bescanviadors de calor utilitzant hidrogen com a gas traçador 

   Matas Montserrat, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-05)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és el de desenvolupar un nou mètode de detecció de fuites externes en bescanviadors de calor per l’empresa Frape Behr, basat en la captació, en l’interior d’una cambra estanca (embolcall), ...
  • Design of a compact combustor-heat exchanger 

   Torres Roa, Pere-Lluc (Universitat Politècnica de Catalunya / Lunds Tekniska Högskola, 2008)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Design of a cooling system of an electric Formula Student car 

   Castrillo Jiménez, Luis Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The incorporation of an in-wheel motor system to the powertrain of a Formula Student car requires an important previous study for its posterior application. Despite the great advantages that it offers at a dynamical level, ...
  • Determination of groundwater flow based on temperature data 

   Casanovas López-Amor, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-23)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Consejo Superior de Investigaciones Científicas
   Different techniques have been used to measure the groundwater flow velocity but they are either too invasive or too inaccurate. In the present study two analytical solutions have been developed and tested to determine ...
  • Diseño de un sistema de microgeneración de energía a partir de la biomasa forestal 

   Calbet Sordé, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Disseny i càlcul d’un bescanviador de calor 

   Raya Álvarez, Silvia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   [CATALÀ] Aquest Treball Final de Grau es dedica al disseny i càlcul mecànic d’un bescanviador de calor seguint unes primeres especificacions d’un client, concretament, d’un bescanviador de calor del tipus carcassa i tubs ...
  • DNS and RANS simulations of a coil heat exchanger immersed in a tank 

   Vera i Fernández, Jordi; Torras Ortiz, Santiago; Schillaci, Eugenio; Oliva Llena, Asensio (Begell House, 2023)
   Conference lecture
   Restricted access - publisher's policy
   The operation of heat exchangers in a thermal system can be described by simple heat transfer equations. The heat exchange is normally defined by a global heat transfer coefficient, which takes into account internal and ...
  • Energy integration study of a chemical site Case of study (Building Y) 

   Codina Gironès, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   The current economic context is pushing companies from all economic sectors to reduce their expenses. In the particular field of the chemical industries, the main components of the budget are: raw materials, salaries and ...
  • Energy integration study of a chemical site. Case of study (Building 366) 

   Martín López, Jaime (Universitat Politècnica de Catalunya / École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2011)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   The purpose of this project is to apply the pinch analysis to a chemical production site in order to improve its energy efficiency. Specifically, the present study is focused on the line A of building X at a chemical ...
  • Estudi del funcionament dels bescanviadors de calor de l'EEBE 

   Gomila Camps, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   S'ha realitzat un estudi del funcionament dels bescanviadors de calor de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est, EEBE, per avaluar els efectes de l'embrutiment envers el pas del temps.
  • Estudi dels efectes de l’embrutiment en els bescanviadors de calor de l’EEBE 

   Carretero Teruel, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball final de grau estudia el problemàtic fenòmen del embrutiment ens els bescanviadors de calor. Aquest complex fenòmen es defineix com l’acumulació de material no desitjat en les superfícies dels bescanviadors ...