• Validació mètodes d'anàlisi de l'Isovaleraldehyde (IVA), Acetaldehyde i 2-Aminoacetophenone (2AP) 

    Cardús Fortuny, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
    Treball Final de Grau
    Accés restringit per decisió de l'autor
    Realitzat a/amb:  Cargill
    Aquest Treball Final de Grau s’ha desenvolupat a l’empresa Cargill SLU de Martorell on s’ha treballat amb els components Isovaleraldehyde, Acetaldehyde i 2-Aminoacetophenone, components presents en les begudes ensucrades ...