Now showing items 1-20 of 34

 • Anàlisi i integració a una base de dades relacional dels registres de baptismes d'una població catalana 

  Bafundi Angueira, Nicola (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This project has the purpose of creating a database and a web application that will facilitate the genealogical analysis and studies. To create them, is used a set of Excel files with the records of baptisms of a Catalan town.
 • An elemental processor of fuzzy SQL 

  Medina Rodríguez, Juan Miguel; Pons Capote, Olga; Vila Miranda, María Amparo (Universitat Politècnica de Catalunya. Secció de Matemàtiques i Informàtica, 1994)
  Article
  Open Access
  This paper reports an alternative for implementing an SQL fuzzy extension on a Fuzzy Relational Database System. This proposal tries to build an FSQL processor using representation and manipulation mechanisms offered by ...
 • An inside analysis of a genetic-programming based optimizer 

  Muntés Mulero, Víctor; Aguilar Saborit, Josep; Larriba Pey, Josep; Zuzarte, Calisto; Markl, Volker (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2006)
  Conference report
  Open Access
  The use of evolutionary algorithms has been proposed as a powerful random search strategy to solve the join order problem. Specifically, genetic programming used in query optimization has been proposed as an alternative ...
 • Aplicació de tècniques de gestió de processos de negoci per resoldre processos de migració de dades 

  Sanchez Ojeda, Natalia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-20)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Català: En aquest projecte es pretèn estudiar la metodologia de gestió de processos de negoci i la seva possible aplicabilitat per resoldre satisfactòriament tasques de migració de dades. Consta de dues parts, una d'estudi ...
 • Aplicació web per a la transformació de fitxers Excel a base de dades i la seva gestió 

  Cusidó González, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Base de Dades XML per emmagatzemar informació genealògica 

  Mas Adrover, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-10-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Estudiar la viabilitat d'emmagatzemar dades genealògiques procedents d'un fitxer estructurat segons el format GEDCOM en un sistema de gestió de bases de dades relacional i en un sistema de gestió de bases de dades XML. ...
 • Bases de dades relacionals i no relacionals: amics o enemics? 

  Balagot Santos, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-02-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  [CATALÀ] L'objectiu d'aquest projecte és realitzar una comparativa empírica entre bases de dades relacionals i no relacionals. On es pretén analitzar a fons les similituds i diferències entre aquestes tecnologies, mitjançant ...
 • Business Intelligence and common techniques 

  Akif Martínez, Ismael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  What is business intelligence? What is business analytics? After an exponential growth of the amount of data being generated has had a huge impact in current market and IT investment, the importance of BI for a business ...
 • Characterization of database dependencies with FCA and pattern structures 

  Baixeries i Juvillà, Jaume; Kaytoue, Mehdi; Napoli, Amedeo (Springer International Publishing, 2014-04-12)
  Part of book or chapter of book
  Restricted access - publisher's policy
  In this review paper, we present some recent results on the characterization of Functional Dependencies and variations with the formalism of Pattern Structures and Formal Concept Analysis. Although these dependencies ...
 • Compilador de DOT a SQL 

  Allés Anglada, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-19)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Computing candidate keys of relational operators for optimizing rewrite-based provenance computation : key property module 

  Cornudella Ravetllat, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-20)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Covenantee:  Illinois Institute of Technology
  Data provenance provides information about the origin of data, and has long attracted the attention of the database community. It has been proven to be essential for a wide range of use cases from debugging of data and ...
 • Contención de consultas con valores nulos usando el método CQC 

  Rull, Guillem; Farré Tost, Carles; Urpí Tubella, Antoni (International Centre for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2006)
  Conference report
  Open Access
  Este artículo presenta una extensión de nuestro método CQC destinada a comprobar la contención de dos consultas en el contexto de una BD relacional que puede contener valores nulos en los atributos de sus tuplas. Teniendo ...
 • Conversión de un modelo de datos para su ejecución en el cloud: del modelo relacional al no relacional 

  Navarro Alcaraz, Francisco Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-25)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Este proyecto compara el rendimiento de dos bases de datos: una basada en el modelo relacional y otra en el no relacional. Para ello, adaptamos una aplicación web implementada en el modelo relacional al no relacional y ...
 • Creació taules SQL a partir de UML 

  Comallonga Serrano, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Desarrollo de herramienta de inventariado de tráfico balanceado en el entorno coorporativo ITnow 

  Segarra de León, Esteban (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Desarrollo de una plataforma de BI con Qlik 

  Montull Casas, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  In this thesis I detail how to create a dashboard based on Business Intelligence for the purpose of managing the delinquency in a Real State company. First, we situate ourselves within the informational context of the ...
 • Desenvolupament d'una aplicació que treballa sobre el protocol LISP 

  Almasan Puscas, Felician Paul (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-04-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’increment de les aplicacions que utilitzen la xarxa i dels dispositius connectats a Internet està forçant a buscar una nova forma més òptima i flexible d’encaminar paquets. A conseqüència d’aquest fet, han sorgit nous ...
 • Disseny i desenvolupament d'una aplicació per l'elaboració automàtica d'informes amb extracció d'informació de bases de dades 

  Llopart Garcia, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-05)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Disseny i implementació d'una eina per a l'obtenció d'esquemes conceptuals en UML a partir d'esquemes de BD objecte-relacionals 

  Planas Hortal, Elena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-27)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Editor de polítiques de control d'accés en XACML 

  Cuscó Rovira, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This project aims to create a web application to edit XACML access control policies and store them in a database. From using this application, creating and modifying polices will be a simpler and pleasant task. In order ...