Now showing items 1-8 of 8

  • Laboratorio Internacional de Arquitectura Colaborativa : Tètouan / Chauen / Barcelona (2017-2018) 

   Serrano, Lidia; Olivella, Jordi; Tous, Victoria (Universitat Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech. Centre de Cooperació per al Desenvolupament, 2019)
   Book
   Open Access
   El presente proyecto se apoya en la valiosa experiencia desarrollada por la ONGD Al Karia, en colaboración con la asociación Base-A y con el CCD UPC, en los varios talleres realizados en la medina de Xauen, tales como ...
  • Step on step : BCN FES XAU 19-20 : International Laboratory of Collaborative Architecture 

   Barreda, Xavier; Tous, Victoria; Martin, Andrea; Universitat Politècnica de Catalunya. Centre de Cooperació per al Desenvolupament (Universitat Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech. Centre de Cooperació per al Desenvolupament, 2020)
   Book
   Open Access
   Since 2017 the NGO Al Karia and the cooperative entity Base A, supported by the town council of L’Hospitalet and the Centre de Cooperació per al Desenvolupament (Universitat Politècnica de Catalunya), are collaborating ...
  • Step on step : BCN FES XAU 19-20 : Laboratoire international d'architecture collaborative 

   Barreda, Xavier; Tous, Victoria; Martin, Andrea; Universitat Politècnica de Catalunya. Centre de Cooperació per al Desenvolupament (Universitat Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech. Centre de Cooperació per al Desenvolupament, 2020)
   Book
   Open Access
   Depuis 2017, l’ONG Al Karia et l’entité coopérative Base A, soutenues par la mairie de L’Hospitalet et le Cen tre de Cooperació per al Desenvolupament (Universitat Politècnica de Catalunya), collaborent avec la ville de ...
  • Step on step : BCN FES XAU 19-20 : Laboratori Internacional d'Arquitectura Col·laborativa 

   Barreda, Xavier; Tous, Victoria; Martin, Andrea; Universitat Politècnica de Catalunya. Centre de Cooperació per al Desenvolupament (Universitat Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech. Centre de Cooperació per al Desenvolupament, 2020)
   Book
   Open Access
   Des del 2017 la ONG Alkaria i la cooperativa Base-A, recolzats per l'Ajuntament de l’Hospitalet i el Centre de Cooperació per al Desenvolupament (Universitat Politècnica de Catalunya), estan col·laborant amb el municipi ...
  • Step on step : BCN FES XAU 19-20 : Laboratorio Internacional de Arquitectura Colaborativa 

   Barreda, Xavier; Tous, Victoria; Martin, Andrea; Universitat Politècnica de Catalunya. Centre de Cooperació per al Desenvolupament (Universitat Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech. Centre de Cooperació per al Desenvolupament, 2020)
   Book
   Open Access
   Desde 2017, la ONG Al Karia y la Asociación Base A, con el apoyo del Ayuntamiento de L’Hospitalet y el Centre de Cooperació per al Desenvolupament (Universitat Politècnica de Catalunya), colaboran con la ciudad de Chaouen. ...
  • Step on step : BCN TTN XAU 18-19 : Laboratoire international d'architecture collaborative 

   Tous, Victoria; Barreda, Xavier; Universitat Politècnica de Catalunya. Centre de Cooperació per al Desenvolupament (Universitat Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech. Centre de Cooperació per al Desenvolupament, 2019)
   Book
   Open Access
   En Mars 2018, l’ETSAB-UPC a offert à ses professeurs en Architecture l’opportunité de participer dans un wokshop collaboratif au Maroc. La NGO Alkaria et l’association Base-A furent les organisateurs et promoteurs du ...
  • Step on step : BCN TTN XAU 18-19 : Laboratori Internacional d'Arquitectura Col·laborativa 

   Tous, Victoria; Barreda, Xavier; Universitat Politècnica de Catalunya. Centre de Cooperació per al Desenvolupament (Universitat Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech. Centre de Cooperació per al Desenvolupament, 2019)
   Book
   Open Access
   El març de 2018, l'ETSAB-UPC va oferir al professorat d'Arquitectura l'oportunitat de participar en un taller de cooperació al Marroc. L'ONG AlKaria i l'associació Base-A van ser les organitzadores i promotores del taller ...
  • Step on step : BCN TTN XAU 18-19 : Laboratory International of Collaborative Architecture 

   Tous, Victoria; Barreda, Xavier; Universitat Politècnica de Catalunya. Centre de Cooperació per al Desenvolupament (Universitat Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech. Centre de Cooperació per al Desenvolupament, 2019)
   Book
   Open Access
   In March 2018 ETSAB-UPC offered its teachers in Architecture the opportunity to participate in a cooperative workshop in Morocco. The NGO Alkaria and the association Base-A were the organizers and promoters of the workshop ...