Now showing items 1-20 of 49

  • A forming-free ReRAM cell with low operating voltage 

   Yang, Binbin; Xu, Nuo; Li, Cheng; Huang, Chenglong; Ma, Desheng; Liu, Jiahao; Arumi Delgado, Daniel; Fang, Liang (2020-11-25)
   Article
   Open Access
   The unwanted electro-forming process is unavoidable for the practical application of most resistive random access memory (ReRAM) devices, which is always being one of the obstacles for the massive commercialization of this ...
  • A systemic approach to investigate the gaps between distribution system operators need and technology developers’ perception—A case study of an intelligent low-voltage grid management system with storage 

   Belay, Alemu Moges; Puranik, Sanket; Díaz González, Francisco; Tuiskula, Heidi (Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021-06-09)
   Article
   Open Access
   The purpose of the paper is to introduce a new bi-directional approach to assess the gapbetween the customer needs and technology developers’ perception on the value propositions ofinnovations which includes storages. The ...
  • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul. 5: Escomesa elèctrica 

   García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-09)
   Book
   Open Access
   Cinquè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
  • Body bias generator design for ultra-low voltage applications in FDSOI technology 

   Palma Carmona, Kenneth (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-14)
   Master thesis
   Open Access
   This thesis presents the derivation and validation processes of analytical models describing the dynamic and steady-state behaviors of CC-CP switched capacitor converters. The effects of FDSOI components in the implementation ...
  • Càlcul i disseny d'una instal·lació elèctrica de baixa tensió en indústria 

   Flores Lledó, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte té per objectiu el càlcul I disseny d’una instal·lació elèctrica de baixa tensió en indústria d’acord amb la normativa vigent. La industria en qüestió estarà dedicada a la manufacturació de productes ...
  • Design of a clock and data recovery circuit in FDSOI technology for high speed serial links 

   Safadi Figueroa, Hugo Ernesto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-03)
   Master thesis
   Open Access
   The purpose of this thesis is to design an 8 Gbps clock and data recovery circuit intended to work in the receiver of a high-speed Serializer-Deserializer interface (SerDes). The proposed architecture is based on a ...
  • Design, implementation and validation of a low-cost DALI controller 

   Vila Bagaria, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-08)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Detección y filtrado de armónicos en la red de baja tensión de una industria farmacéutica 

   Poblador Vico, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Diseño de la instalación eléctrica de un hotel 

   Santos Cabezas, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte té com a objectiu dissenyar tot allò relacionat amb la instal·lació elèctrica de baixa tensió d'un hotel de nova construcció a Aínsa (Osca). Aquest hotel disposa d'un total de 5 plantes, una d'elles ...
  • Disseny d'instal·lació elèctrica de bombament d'aigües de Sant Adrià i mesuraments de l'estalvi energètic 

   Chtitah, Bachir (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-31)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   [CATALÀ] El sistema de clavegueram i tractament d'aigües residuals es veurà afectat si no té instal·lades bones estacions de bombament, ja que aquestes proporcionen millor maneig quan sigui més ràpid el procés de tractament ...
  • Electrificació del polígon industrial “Can Jorn” 

   Rius Tripiana, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El vigent projecte consisteix en l’electrificació d’un polígon industrial de nova construcció, situat al municipi de Granollers al Vallès Oriental, el qual esta previst que contingui petites industries i magatzems. A ...
  • Electrificació del polígon industrial “Cas Pastors” 

   Villalonga Vidal, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte consisteix en la electrificació d’un polígon industrial de nova construcció situat al terme municipal de Palma de Mallorca a les Illes Balears, el qual està previst que contingui industries i magatzems. A ...
  • Electrificació d’una casa de colònies aïllada 

   Saavedra Pérez, Toni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu del present projecte és el d’exposar davant els Organismes Competents que la instal·lació elèctrica, reuneix les condicions i garanties mínimes exigides per la reglamentació vigent, per poder legalitzar-la i ...
  • Electrificación de un centro comercial ubicado en el interior de una ciudad 

   Hernández Justo, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El Objetivo principal del presente proyecto es realizar la instalación eléctrica de un centro comercial en medio de una ciudad. Para conseguir dicho objetivo, en primer lugar se ha localizado un terreno apropiado para ...
  • Electrificación en baja tensión del pabellón polideportivo del término municipal de Sant Llorenç d´Hortons 

   Fernández Hernández, Patricia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-27)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Instaltech Bcn
   El objetivo de este proyecto es realizar el cálculo de las instalaciones de un Pabellón Polideportivo en Baja Tensión así como la elección de las protecciones adecuadas para que la instalación quede bien protegida. Por ...
  • Estudi d'un sistema d'autoconsum híbrid amb capacitat de funcionament en mode illa 

   Mayal Boix, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte té com a objectiu l’estudi de viabilitat tècnica d’una instal·lació generadora de baixa tensió per a autoconsum d’una nau industrial, connectat a xarxa i amb compensació d’excedents. Aquesta nau es troba ...
  • Estudi de viabilitat d’una microxarxa urbana a Badalona 

   Casanova Simó, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte final de carrera proposa un nou model de subministrament elèctric a àrees residencials, a partir de la seva aplicació a l’Àrea Residencial Estratègica de l’Estrella, a Badalona. Aquest model se centra ...
  • Estudio de viabilidad e implantación de un software para la supervisión de equipos de baja tensión de ABB 

   Gómez Gómez, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Hoy en día, cada vez más, la sociedad se está concienciando de lo importante que es gestionar correctamente la energía y los recursos finitos de que disponemos. Centrándonos en la energía eléctrica, un mal uso de ella ...
  • Fully-integrated CMOS LDO regulator based on an embedded current-mode capacitor multiplier 

   Saberkari, Alireza; Martínez García, Herminio; Fathipour, Rasoul; Alarcón Cot, Eduardo José (2015-04-01)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   This article presents a fully-integrated CMOS output-capacitorless low-dropout voltage regulator (LDO). A capacitor multiplier based on a current-mode amplifier is embedded into the error amplifier of the aforementioned ...
  • Gestió de recursos distribuïts a la xarxa de baixa tensió 

   Pons Fiol, Josep Bartomeu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En els últims anys la generació distribuïda en forma de generadors renovables s’ha anat incorporant en el sistema elèctric de forma important. Conseqüentment han sorgit nous reptes a solucionar on els sistemes d’emmagatzematge ...