Now showing items 1-1 of 1

  • Deformation measurement of an Experimental slab using gb-sar Analysis and interpretation 

    Aydindag, Ebru (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-24)
    Master thesis
    Restricted access - author's decision
    Aquest treball consisteix en l'anàlisi i interpretació de mesures de deformació amb interferometria Radar (GBSAR) dutes a terme durant un assaig a llarg termini a escala real. L'element monitoritzat és una llosa experimental ...