Now showing items 1-20 of 136

  • 1a Jornada STEP 

   García-Almiñana, Daniel; Romeral Martínez, José Luis; López, Baltasar (2010-11-24)
   Audiovisual
   Open Access
  • Analysis of different powertrain configurations for a formula style electric racecar 

   Badal I Regas, Jan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-11-04)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Lunds universitet
   The aim of this thesis is to provide useful framework for the design of the upcoming electric race car of Lund Formula Student Team. The thesis intends to find the different powertrain concepts on the state of the art. ...
  • Anàlisi, càlcul i disseny d’un sistema de frens d’un monoplaça F1 

   Martínez Freixa, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte de final de grau tracta sobre l'anàlisi, càlcul i disseny d’un sistema de frens d’un monoplaça F1. Per dur a terme el projecte primer de tot s’ha considerat convenient resumir la història de la F1 ...
  • Análisis de control y aplicación en EVs de sistema de almacenamiento de energía híbrido basado en litio y supercondensadores 

   Cardona Rubio, Pol; Gayà Jerez, Matías; Martí Florences, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Nuestro proyecto plantea como tema de estudio la viabilidad y el análisis detallado de un sistema de almacenamiento de energía basado en baterías de litio y SC, su implementación en diferentes vehículos eléctricos (coches, ...
  • Análisis del comportamiento del chasis y la carrocería de un coche de Fórmula 1 frente a un fluido 

   Urrios Rodríguez, Mario (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este proyecto trata sobre la realización y análisis del comportamiento aerodinámico de un coche de Fórmula 1. Está compuesto por una parte teórica y un apartado práctico. El enfoque que se le da es el de reunir toda la ...
  • Aproximació al disseny d’un sistema de suspensió d’un vehicle de Formula Student 2019 

   Suaña Barranco, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte agrupa tota la informació generada en el transcurs de l’estudi, càlcul i disseny de la geometria de suspensió del DYN-04. El 4t monoplaça de l’equip Dynamics UPC Manresa, que competirà en la temporada ...
  • ASTA Automatic system of telemetry for automobiles 

   Gómez Ibañez, Yasser (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L'objectiu principal del Automatic System of Telemetry for Automobiles (ASTA) és habilitar la telemetria de cotxes de Formula Student. Per aconseguir-ho, s'ha dissenyat un sistema que consta de diferents busos de comunicacions ...
  • Banc de proves d'adherència 

   Altarriba Olivés, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest és un projecte docent ambientat al sector de la motocicleta, pensat tant en l’aspecte de la competició, com en el benefici de l’usuari aficionat i de les empreses dedicades a aquesta divisió. El projecte consisteix ...
  • Battery management system applied to ETSEIB Motorsport EV prototype 

   Godori Nogareda, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-21)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   ETSEIB Motorsport
  • Calculation and design of the CAT12e wheel assembly 

   Alsina Planelles, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • CAN bus STM32F407VG reprogramming using a PIC microcontroller and the built-in UART bootloader 

   Bosch Ramon, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-04)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   This project details a solution to reprogram the electronic control units installed in a Formula Student racing car. The proposed solution is based on CAN bus communications to flash the electronic control units as fast ...
  • Caracterització de fibra de carboni per un cotxe de Formula Student amb validació per simulació 

   Chamoun De Anta, Jan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball mostra el procés de fabricació, i els assajos realitzats, de les diferents provetes necessàries per poder caracteritzar la fibra de carboni. També, ensenya el procés de creació de la carta de material de la ...
  • Càlcul, disseny, anàlisi i fabricació d'un sistema de suspensió per a un Formula Student 

   Marmi Soria, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte pretén documentar tot el que ha suposat dur a terme el disseny, l’anàlisi i la fabricació del components que integra el sistema de suspensió del DYN-02, el segon vehicle que l’equip de Formula Student que ...
  • Concepción y estudio estructural de un monocasco estilo Formula Student 

   Chaparro Gasulla, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el present treball es defineix i detalla el disseny modelitzat en CAD, les simulacions de provetes assajats a cisallament i flexió a 3 punts juntament amb la rigidesa torsional del xassís, el desglossament dels costos ...
  • Conceptual design and modelling of a hybrid push-to-pass system for a TCR car 

   Martori Catot, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-11-26)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Cranfield University
   As motorsport is heading to a hybrid and electric era, purely ICE engine cars are starting to look slightly outdated but keep this feeling of the purest kind of racing. A successful hybridization wouldbe the one that ...
  • Control de tracció per a un vehicle de Formula Student 

   Llinàs Trullols, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-30)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Cooling system for FSAE combustion engine 

   Parada Aparicio, Yago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Es mostren els principis de l'enginyeria basats i implicats en el estudi, desenvolupament i fabricació de un sistema de refrigeració per a l'equip Vilanova Formula Team per a la temporada 2020, el qual es regeix, sota la ...
  • Desenvolupament del "Business Plan" de l'equip e-Tech Racing 2020 

   Bonaga Terricabras, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu principal del present treball de fi de grau és la resolució d’una de les proves de la competició Formula Student mitjançant un Business Plan. Aquest treball s’ha dut a terme com a part del projecte universitari ...
  • Desenvolupament d’una metodologia per predir el comportament d’atenuadors d’impacte utilitzant el mètode d’elements finits 

   Martí Pujadas, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-03)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Es tracta d’un estudi mitjançant el mètode dels elements finits d’estructures de panell d’abella o honeycomb utilitzades en atenuadors d’impactes o absorbidors d’energia. Es revisen les diferents maneres de modelar aquestes ...
  • Design and implementation of a testbench for the electronics of a formula Student Car 

   Reina Sors, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   The goal of this project has been to do a Testbench with the purpose of validating the electronics of a singleseater car from Formula Student. This design is based on the first Testbench’s design of the team performed the ...