Now showing items 1-20 of 37

  • An obliqued continus public space from motion: renovation of parking facilities based on the shared cars system 

   Li, Shuren (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Master thesis
   Open Access
   The sharing economy is exploding around the world thanks to three main characteristics: community-based reuse of idle resources, the extension of sharing between acquaintances to strangers, and the transformation of ...
  • Anàlisi de viabilitat i potencials aplicacions del sistema SPOP 

   Montesinos Pichoto, José Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-21)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Amb aquest projecte es presenta la Plataforma Smart Pàrquing Online, que permetrà la reserva i gestió de places de pàrquing de manera personalitzada. Amb la implantació d’aquesta plataforma en el món real es pretén assolir ...
  • Aparcament urbà a l'Hospitalet de Llobregat 

   Guerra Triviño, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-10-19)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objecte del projecte és la correcta i completa definició i justificació de tots els elements necessaris per a la construcció d’un aparcament soterrani a l’Avinguda Catalunya a L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Degut ...
  • Cambio del modelo de gestión del estacionamiento regulado en Barcelona 

   Cristo Cabo, Jorge Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Analizar un nuevo modelo de gestión inteligente del aparcamiento en superficie "Smart Parking" en la ciudad de Barcelona. El objetivo principal será definir un cambio de modelo basado en la unificación de las zonas de ...
  • Characterizing parking systems from sensor data through a data-driven approach 

   Arjona Martínez, Jamie; Linares Herreros, María Paz; Casanovas Garcia, Josep (Informa UK (Taylor & Francis), 2021)
   Article
   Open Access
   Nowadays, urban traffic affects the quality of life in cities as the problem becomes even more exacerbated by parking issues: congestion increases due to drivers searching slots to park. An Internet of Things approach ...
  • Desarrollo de una aplicación móvil para localizar el coche en el parking y pagar la tarifa asociada. Diseño de la aplicación y modelo de negocio 

   Salas Felix, Estefania; Champetier, Blanca (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Este proyecto de final de carrera tiene como objetivo desarrollar la primera versión de una aplicación móvil y crear un negocio con ella. La aplicación móvil, bautizada bajo el nombre de Park’up, tiene ella como objetivo ...
  • Diagnosi sobre l'estratègia d'estacionament a la ciutat de Barcelona 

   Zurrón Hidalgo, Lorena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   La present tesina té com objectiu l'anàlisi i diagnosi de l'actual problemàtica d'estacionament a la ciutat de Barcelona, deguda a l'alta densitat de vehicles i a la manca d'espai a la via pública, per arribar a establir ...
  • Diseño conceptual de un Sistema Autónomo de Reproducción de Trayectorias 

   Vidal Griñó, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Englobado dentro de los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS "Advanced Driver Assistance Systems"), el presente proyecto consiste en el desarrollo conceptual de una idea, el diseño de una solución, su ...
  • Diseño de una pilona disuasoria 

   Pineda Martínez, Mario (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Diseño y cálculo de un estacionamiento vertical 

   Kareyan, Tigran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este trabajo se ha realizado el diseño, cálculo y optimización de un estacionamiento giratorio tipo carrusel. También se ha realizado el cálculo de la cimentación según la normativa vigente (Código técnico de la edificación ...
  • Disseny d'un nou model de mobilitat urbana: gestió d'aparcament i càrrega de patinets elèctrics 

   López Hernández, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   La tendència d’utilització de patinets elèctrics en petits desplaçaments ha augmentat considerablement en els últims anys, gràcies a la introducció en el mercat de productes més econòmics i eficients, fent que el tipus de ...
  • Disseny d'una estructura modular d'optimització d'espai en aparcaments privats 

   Madrid Miró, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-31)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present document tracta del disseny d’una estructura modular que permeti l’optimització de l’espai disponible a les actuals places privades d’aparcament de turismes.L’objectiu és poder donar una solució,viable i ...
  • Effect of cruising for parking in illegal on-street parking schemes in urban environment 

   Morillo Carbonell, Carlos; Campos Cacheda, Jose Magin (Universidad de Oviedo, 2018)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   The total amount of daily trips made in a town is outstanding due to urban areas are the most important poles of economic activity in a region and, therefore, where most of the trips end. The trips made by private vehicles ...
  • Estructura de dades i mostres de mercat a Santa Coloma de Gramenet 

   Biere Arenas, Rolando Mauricio (2016-11)
   Research report
   Open Access
   Aquest document presenta de manera sintètica i esquemàtica la definició de l’estructura de dades d’una mostra de mercat d’aparcaments i locals comercials de Santa Coloma de Gramenet, que es va decidir per treballar en el ...
  • Estudi d'un gestionador de l'accessibilitat de parkings amb Raspberry Pi 

   Vidal Aguilar, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest estudi es pretén crear un algoritme informàtic basat en el llenguatge de programació Python per a controlar un pàrquing exterior sense marcar. L’objectiu és aconseguir mitjançant visió artificial determinar ...
  • Estudi de millora de l’aparcament a Barcelona en base als pàrquings privats 

   Sala Castells, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest estudi es realitza un anàlisis de l’estat actual de l’aparcament en la ciutat de Barcelona, amb la fi de millorar la situació a base d’optimitzar els recursos actuals. Amb aquest propòsit en ment, s’ha documentat ...
  • Estudi de viabilitat per a la construcció d'un aparcament a l'ETSEIAT 

   Ramos Anguita, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Estudi dels sistemes d'informació a l'usuari sobre la disponibilitat d'estacionament en calçada 

   Román Hernández, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-20)
   Master thesis
   Open Access
  • Estudio de viabilidad para la ejecución de un aparcamiento subterráneo entre las calles Ciudad de Granada, Bolivia y Badajoz de Barcelona 

   Domínguez Quinoya, Inmaculada (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-11-17)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este trabajo, punto final a los estudios de Ciencias y Tecnología de Edificación, pretende aplicar todos los conocimientos adquiridos en estos cuatro años en un proyecto concreto y real. Se trata de confirmar o negar ...
  • Improving parking availability information using deep learning techniques 

   Arjona Martínez, Jamie; Linares Herreros, María Paz; Casanovas Garcia, Josep; Vázquez Giménez, Juan José (Elsevier, 2020)
   Article
   Open Access
   Urban traffic currently affects the quality of life in cities and metropolitan areas as the problem becomes ever more aggravated by parking issues: congestion increases due to individuals looking for slotsto park their ...