Ara es mostren els items 1-20 de 161

 • Advanced Automated Integration Testing for Automotive Framework (Event Data Recorder Systems) 

  Marín Milla, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Realitzat a/amb:  IDNEO Technologies
 • Advanced control systems research at UPC Terrassa Campus 

  Quevedo Casín, Joseba Jokin; Puig Cayuela, Vicenç (Campus de Terrassa de la UPC, 2013-06-13)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  Advanced Control Systems (SAC) is a multidiscip linary research group involving UPC professors and Spanish National Research Council (CSIC) researchers, focused on the wide subject of control and supervision of dynamic ...
 • Anàlisi comercial aplicat a la planificació de treballadors en un centre comercial d'esports 

  Casademont Cases, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
 • Anàlisi de la problemàtica d'una empresa i desenvolupament d'un programa de séries temporals per introduir-la a l'anàlisi de dades 

  González Cárcamo, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 1999)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El métode que es farà servir per fer aquesta introducció serà a través de la realització d'un programa que faci aquest anàlisi (sense haver de tenir cap coneixement en estadística ni en teoria de series temporals) i ...
 • Análisis de la automatización de las pruebas de software en un proyecto 

  Bonfill Martorell, Clara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-03)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Nowadays, we see that projects in consulting firms are growing little by little. Consequently, some aspects that we previously considered unimportant now are being analyzed in order to look for better performance, better ...
 • Aplicació de gestió i monitorització de rec automàtic 

  Garcia Casals, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-16)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  The business want to decrees the costs of their products changing manual or semi manual processes for automatic ones, that allows them to decrees the time and the money spent. These processes are based on the use of the ...
 • Aplicacions de la pico hidràulica en vivendes rurals aïllades 

  Miquel Albareda, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Elèctrica E3
  En el present projecte es pretén indicar el procediment a seguir en el desenvolupament d’una pico central hidràulica (Pn < 100 kW) per al subministrament elèctric d’una vivenda rural aïllada amb electrificació bàsica ...
 • Application with data acquisition of a FESTO planar surface gantry EXCM 

  Vilanova Bernal, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-28)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  The following document contains the Final Project Degree of Xavier Vilanova Bernal. It is based on process automation in the field of biomedicine and trying to facilitate the work of a biologist and / or doctor. The ...
 • A relational positioning methodology for robot task specification and execution 

  Rodríguez Tsouroukdissian, Adolfo; Basañez Villaluenga, Luis; Celaya Llover, Enric (IEEE, 2008)
  Article
  Accés obert
  This paper presents a relational positioning methodology that allows to restrict totally or partially the movements of an object by specifying its allowed positions in terms of a set of intuitive geometric constraints. In ...
 • Automàtica i sostenibilitat 

  Grau Saldes, Antoni (Edicions UPC, 2006)
  Llibre
  Accés restringit als usuaris de la UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic, UJI, URL, UIC
  En aquest llibre, els ensenyaments de l'enginyeria de sistemes, la automàtica i la informàtica industrial s'han dividit en quatre grans àrees temàtiques: tecnologia de computadors i informàtica industrial; enginyeria de ...
 • Automatic palletizer 

  Álvarez Amaya, Mar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-26)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
 • Automatic warehouse modeling and simulation 

  Guasch Petit, Antonio; Piera, MA; Figueras Jové, Jaume (2009)
  Text en actes de congrés
  Accés restringit per decisió de l'autor
  In this paper we analyze the impact of using a second transelevator in the performance of a printing plant automatic warehouse. A direct previous attempt to use the second transelevator was not successful since both ...
 • Automation of the setup of an electronic components manufacturing control application 

  Nadal Bargues, Quim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Automatisme per alinear dues aplicacions 

  Román Rubio, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Automatització ascensor Schneider 

  Victoria Mendez, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte tracta sobre l’automatització d’un prototipus d’ascensor a escala de l’empresa Schneider. Durant la realització del projecte es veuran i s’estudiaran diferents parts o blocs relacionats amb l’ascensor. En ...
 • Automatització d'assaigs de immunitat d'EMC 

  Navarro Cases, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-04-11)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  [ANGLÈS] The purpose of the project is the automation of the electromagnetic compatibility immunity tests, performed at GCEM-UPC. Taking advantage of this automation, tests will be adequate to the current normative and its ...
 • Automatització del càlcul i el disseny de subunitats de reg localitzat en cultius hortícoles i parcel·les rectangulars 

  Loizu Cisquella, Maximo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-13)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  The present work describes the development and functioning of a software addressed to farmers and engineers that wish to implement a drip irrigation system in their agricultural exploitation. The main role of this software ...
 • Automatització del manteniment del sistema operatiu i software a grans departaments 

  Díaz Bertólez, Roberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El següent projecte neix de la necessitat d'automatitzar el procés d'actualització dels equips informàtics, de la forma més ràpida i eficient possible. En un Departament de la UPC ha sorgit la necessitat d'agilitar ...
 • Automatització de processos i gestió de la Identitat Digital en el sector públic i privat 

  Arderius Campos, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Automatització de variables ambientals per a la producció de productes farmacèutics 

  Álvarez Borràs, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte pretén fer l’estudi per a la implantació d’un sistema de control i adquisició de dades en un entorn amb especificacions ambientals pròpies dels productes farmacèutics. Prèviament es realitzarà l’estudi de ...