• Anàlisi de dades sobre la inspecció tècnica de vehicles entre el Novembre de 1996 i el Juliol de 1999 

  Buxó Pujolràs, Maria; Estrada Coma, Emma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2000-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Al final els objectiu de l'estudi són: a) determinar si els vehicles que puntualment es sotmeten a la inspecció tecnica obligatoria presenten menys problematica que els que es retarden en el seu compliment. b) si existeixen ...
 • Anàlisi de viabilitat i potencials aplicacions del sistema SPOP 

  Montesinos Pichoto, José Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-21)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Amb aquest projecte es presenta la Plataforma Smart Pàrquing Online, que permetrà la reserva i gestió de places de pàrquing de manera personalitzada. Amb la implantació d’aquesta plataforma en el món real es pretén assolir ...
 • Classificació de miralls de vehicles segons característiques de sorollositat 

  Bonet Domènech, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En aquest treball s'analitzen mostres de retrovisors i s'estudien diferents algoritmes de classificació per poder determinar si són retrovisors que fan més soroll del normal o no. Aquest projecte prové del món industrial ...
 • Millora d'utillatge per a un taller mecànic 

  Matamoros Lodeiro, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  A l´actualitat els avanços tecnològics estan a l’ordre del dia. Cada cop més seguit les noves tecnologies arriben a tots els sectors possibles omplint-nos de nous productes dia a dia. Un dels sectors on es pateixen més ...