Now showing items 1-14 of 14

  • Amplificació d'àudio en classe D 

   Ràfols Soler, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Amplificar és el procés d’augmentar l’amplitud d’un senyal. Existeixen diferents mètodes per amplificar àudio. Cadascuna d’aquestes tècniques aporta els seus avantatges i inconvenients, no obstant l’evolució tecnologia ...
  • Amplificador commutat per a senyals d’àudio controlat per un processador digital 

   Capdevila Calvo, Gabriel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-10-14)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu d’aquest treball és el de dissenyar i construir un amplificador d’àudio que compleixi una sèrie de requisits. Les principals característiques que volem que tingui el nostre dispositiu son: que no consumeixi ...
  • Amplificador d'àudio de classe 

   Ribes Latorre, Néstor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte final de carrera que es mostra en aquest document, consisteix en dissenyar, realitzar i caracteritzar un amplificador digital d’àudio de classe D. En aquest projecte es mostra com realitzar un entorn flexible ...
  • Amplificador digital classe D amb reducció de soroll de quantificació 

   Rivera Vila, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es desenvolupa un amplificador d’àudio classe D amb especial èmfasi en la reducció del soroll de quantificació. Tot el tractament del senyal és digital des de la font fins a l’última l’etapa i es realitza ...
  • Amplificador en clase D para aplicaciones de audio 

   Macario Chib, Romà (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el diseño, simulación y posterior implementación de un amplificador de potencia en clase D para aplicaciones en sistemas de audio. Para tal fin, se ha estudiado el funcionamiento ...
  • Anàlisi i implementació d’un amplificador per instruments basat en tecnologia de vàlvules de buit 

   Autonell Ferrer, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Design and implementation of an Envelope tracking Power Amplifier using switched Amplifiers and slow Envelopes 

   Vizarreta Paz, Pedro Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-07-18)
   Master thesis
   Open Access
   English: This master thesis presents the design and implementation of an Envelope Tracking (ET) transmitter including an envelope amplifier based on switched power amplifiers and algorithms for slew-rate and bandwidth ...
  • Development of a reference signal source to verify electromagnetic emissions test benches 

   Tamborero Albà, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Electromagnetic Compatibility (EMC) laboratories must ensure the quality of the tests they perform. In this regard, periodic calibrations and internal verifications should be carried out systematically to provide evidence ...
  • Diseño e implementación de un amplificador de audio en clase D 

   Santiveri Hernández, Ramón (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest TFG és dissenyar i implementar totes les etapes d’un amplificador en classe D per aplicacions d’àudio amb una potència real de sortida de 160W, 80 per canal, sobre una càrrega de 8Ω. L’amplificador ...
  • Diseño e implementación de un amplificador de audio en clase D 

   Santiveri Hernández, Ramón (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest TFG és dissenyar i implementar totes les etapes d’un amplificador en classe D per aplicacions d’àudio amb una potència real de sortida de 120W, 60 per canal, sobre una càrrega de 8Ω. L’amplificador ...
  • Diseño e implentación de un amplificador de audio en clase d con control basado en microcontrolador 

   Pérez Reche, José Manuel; Daza Espinal, Francisco Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte es basa en el disseny i la implementació d’un amplificador d’àudio estèreo en classe D amb un reproductor d’MP3 associat i un control de tons. D’altra banda, s’han inclòs els sistemes d’alimentació ...
  • Disseny d’un amplificador d’àudio basat en inversor amb topologia DCI-NPC multinivell 

   Ruiz Illana, Germán (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Un amplificador de tres nivells proporciona una sèrie d’avantatges: la tensió a suportar per els interruptors es redueix a la meitat en relació a un disseny de dos nivells. Per tant, podem obtenir dos avantatges contraposats: ...
  • Disseny i construcció d'un amplificador per a "home cinema" 

   López i Mas, Armand (2010-04-27)
   Audiovisual
   Open Access
  • Estudi d'implementació d'una estructura per a millorar la directivitat d'un altaveu 

   Vicente Ballesteros, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Sovint, algunes aplicacions en el món del àudio requereixen d’altaveus amb alta directivitat. Avui en dia, però, els altaveus comuns no presenten un comportament directiu per a freqüències baixes. En el present estudi es ...