Now showing items 1-14 of 14

  • Adaptive task-oriented chatbots using feature-based knowledge bases 

   Campàs Gené, Carla; Motger de la Encarnación, Joaquim; Franch Gutiérrez, Javier; Marco Gómez, Jordi (Springer, 2023)
   Conference lecture
   Restricted access - publisher's policy
   Task-oriented chatbots relying on a knowledge base for domain-specific content exploitation have been largely addressed in research and industry applications. Despite this, multiple challenges remain to be fully conquered, ...
  • ChatGPT integrat a Moodle 

   Laparra Val, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Moltes vegades, quan els estudiants estan a classe i el professor està realitzant una explicació de qualsevol matèria o està fent alguna pregunta, als alumnes els hi sorgeixen alguns dubtes perquè no entenen alguna part ...
  • Componente de reconocimiento de imágenes para IRIS, el asistente virtual de Mango 

   Castell Guerrero, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Mango
   En los últimos años, los avances en Deep Learning cada vez son más notables. Estos progresos están transformando los algoritmos de Machine Learning, permitiendo realizar tareas más demandantes y sofisticadas como el ...
  • Componente de Reconocimiento de Imágenes para IRIS, el Asistente Virtual de Mango 

   Castell Guerrero, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Mango
  • Desarrollo de un chatbot de recordatorios de medicamentos orientado a personas con demencia 

   Aoulad Belayachi Djillali, Sofian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte s'entrega com a treball de final de grau en enginyeria informàtica a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB). La idea darrere d'aquest projecte és comprendre la situació actual dels xatbots i la seva ...
  • Desenvolupament d'un assistent xatbot per completar formularis 

   Celma Casals, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Quan han de portar a terme tràmits administratius en línia, les persones amb discapacitat cognitiva o d'aprenentatge troben barreres relacionades amb la complexitat dels formularis corresponents. Aquests obstacles els ...
  • Development of a context knowledge system for mobile conversational agents 

   Lozano Garcia, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Un agente conversacional móvil o chatbot es un software que puede realizar tareas o servicios para un usuario o grupo en concreto. El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es desarrollar un sistema de conocimiento ...
  • Estudi de models de la llengua per a la recomanació de llibres 

   Cerezo Bon, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present document recull l'estudi sobre els diferents models de llenguatge utilitzats actualment en la recomanació de llibres, centrant-se en com s'ha aplicat la intel·ligència artificial en aquest àmbit i les tècniques ...
  • Evaluando large language models 

   Prats Alvarez, Teo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-29)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es evaluar la capacidad de los Modelos de Lenguaje Grandes (LLM) para detectar errores en el código mediante chats. Se busca analizar su habilidad para identificar las líneas con ...
  • Explorant el potencial de la IA generativa en l’educació: un xatbot per a l’aprenentatge d’Expressió Gràfica 

   Beltran González, Martí; El Madafri, Ismail; Farrerons Vidal, Óscar; Olmedo Torre, Noelia; Peña Carrera, Marta (OmniaScience, 2024-01)
   Conference lecture
   Open Access
   La irrupció de la intel·ligència artificial (IA) generativa ha obert un nou escenari en el qual s’ha de replantejar el model educatiu actual. Aquests models d’IA utilitzen algoritmes d'aprenentatge automàtic per generar ...
  • Exploring the Application of ChatGPT in Mechanical Engineering Education 

   Puig Ortiz, Joan; Pàmies Vilà, Rosa; Jordi Nebot, Lluïsa (Technological University Dublin (TU Dublin), 2023)
   Conference report
   Open Access
   The use of language models such as ChatGPT in the field of engineering has gained popularity in recent years due to their ability to assist engineers in their projects and tasks. In this study, we evaluated the effectiveness ...
  • IA generativa i ChatGPT. Impacte en l’aprenentatge universitari 

   Nadeu Camprubí, Climent (2024)
   Research report
   Open Access
   Es presenten de forma planera els elements bàsics de la intel·ligència artificial (IA) generativa. Sobretot es descriuen els models de llenguatge de gran capacitat, que són la base d’eines com el xatbot ChatGPT. A continuació ...
  • Multi-Speaker and Multi-Lingual Text-to-Speech 

   Gonzálbez Biosca, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Los sistemas dedicados a la síntesis del habla, popularmente conocidos como sistemas Text-to-Speech (TTS) han experimentado notables mejoras durante los últimos años gracias al desarrollo y el crecimiento de la inteligencia ...
  • Proves de validació i millora de l'assistent Mycroft en català 

   Martínez Vinent, Aleix Mateu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Los asistentes de voz están cada vez más presentes en la vida cotidiana. Aparte de los sistemas comerciales es conveniente disponer de sistemas abiertos y libres para que toda la comunidad pueda desarrollar aplicaciones ...