Now showing items 1-6 of 6

  • Dioses del Olimpo: propuestas de diseño de personajes 

   Rivera Acoba, Vincent Carl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Teniendo en cuenta el incremento de consumo de entretenimiento digital y las numerosas iteraciones de conceptualización de mitología griega en el cine, videojuegos y literatura, se planteó este proyecto con sus diferentes ...
  • El diari de Rita 

   Baños Ramos, Ana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte tracta de crear un univers de personatges i entorns que serien necessaris per a un comic de ciència-ficció i crear un artbook amb el treball visual que obtingui en el procés, per tant, se centrarà en la ...
  • From tale to frame: Les adaptacions animades d'Alícia al País de les Meravelles 

   Pérez i Guarné, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present treball pretent exposar de manera clara i entendenedora, les conclucions i els coneixements extrets d’una amplia recerca bibliográfica sobre el contes, l’animació i el punt on es troben: Les adaptacions animades ...
  • L'espera que habitem, poemari il·lustrat 

   Macià Sánchez, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball de final de grau he aplicat les competències apreses durant el Grau en Disseny, Animació i Art digital per tal de crear un poemari il·lustrat. La proposta plantejada és realitzar una versió impresa i ...
  • Rapsòdia de l'oblit i la memòria 

   Escriu Cánovas, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiuprincipald'aquesttreballdefidegrauconsisteixaduratermeunarecerca exhaustivasobrelahistòriadelTeatreDigitaliparticiparenlacocreaciód'unaobraque s'emmarquidinsaquestdisciplina.Aixídoncs,estractad'unprojectecol·la ...
  • The transformation of Oniric 2D art to a 3D interactive world 

   Brau Ramia, Rafel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-20)
   Bachelor thesis
   Open Access