• Applications of Metaheuristics to the Physical Internet 

    Arnau Ortega, Quim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-23)
    Treball Final de Grau
    Accés obert
    Realitzat a/amb:  Universitat Oberta de Catalunya
    La logística és un dels pilars que sustenta el nostre estil de vida. Aquesta tesi proporciona un punt de partida per vincular els sistemes logístics moderns, com l'Internet Físic amb les Metaheuristíques, un tipus d'algorismes ...