• A feasibility study of a cost-effective and non-intrusive service for occupational safety and health 

   Galal Kotb, Mazen Mohamed (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Acceso abierto
   This Master Thesis project contributes to the improvement of the Service For Occupational Safety And Health by using IoT. Imagine turning the workplace into heaven for your employees and increase ...
  • A secure communication design based on the chaotic logistic map: an experimental realization using Arduino microcontrollers 

   Zapateiro De La Hoz, Mauricio Fabian; Acho Zuppa, Leonardo; Vidal Seguí, Yolanda (Springer, 2015)
   Capítulo de libro
   Acceso restringido por política de la editorial
  • Acondicionament d’una collitadora mitjançant sistema Arduino 

   Casalí Sintes, Margarita; Guasch Cano, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-12)
   Trabajo final de grado
   Acceso abierto
   [CATALÀ] Mitjançant un microcontrolador molt comú en el mercat i d’un preu molt econòmic es realitzarà un sistema de sensorat per una collitadora. Aquests sistema conta amb un sensor de pressió, un de temperatura i 8 ...
  • Acondicionamiento de la electrónica de una bancada de ensayos automatizada 

   Rivera Badillo, Andreina Mia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-06)
   Trabajo final de grado
   Acceso restringido por decisión del autor
   [CASTELLÀ] En el laboratorio de máquinas eléctricas de la EPSEVG, hay bancadas de ensayos que sirven como herramienta para las investigaciones del grupo GAECE, el cual se enfoca en estudios referentes a: accionamientos ...
  • Adaptació de material didàctic sobre electrònica digital i programació amb Arduino amb l'eina Tinkercad per atendre la diversitat d'alumnat de Tecnologia de 4t d'ESO amb dificultats d'aprenentatge 

   Nuñez Rodriguez, Silvia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-16)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Acceso abierto
   Un dels reptes importants que han de fer front els docents d'avui en dia és la gran diversitat del seu alumnat. Resulta complex trobar les estratègies necessàries per poder avançar en el procés de desenvolupament i ...
  • Adaptació de pràctiques de robòtica amb Arduino per a la materia de tecnologia de 1r-2nd'ESO 

   Polls Agell, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-22)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Acceso abierto
   En ell treball titulat Adaptació de pràctiques de robòtica amb Arduino per a la matèria de tecnologia de 1r-2n d'ESO, es fa l'adaptació d'una pràctica de 4rt d'ESO per a alumnes dels cursos de 1r i 2n d'ESO, amb la finalitat ...
  • Adaptació del material didàctic d'electrònica i programació, per facilitar l'aprenentatge treballant a l'hort ecològic, amb l'alumnat del Programa de Diversificació Curricular de Secundària 

   Fabregat Garcia, Neus (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-16)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Acceso abierto
   L'educació secundària es caracteritza per tenir una gran diversitat entre el seu alumnat i els Programes de Diversificació Curricular (PDC) són una de les mesures per fer-hi front en els últims cursos de l'etapa, per assolir ...
  • Anàlisi, desenvolupament i control d'un sistema de comunicació entre dispositius IOT domèstics 

   Cifre Vicens, Toni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-28)
   Trabajo final de grado
   Acceso restringido por decisión del autor
   En els últims anys s'ha normalitzat la inclusió de les tecnologies en l'àmbit familiar, normalitzant la implementació de sistemes domòtics dintre de casa. El desenvolupament dels sistemes per part de les grans corporacions ...
  • Anàlisis, disseny i implementació del control d'un pèndul invertit 

   Virgili Sànchez, Genís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02-02)
   Proyecto/Trabajo final de carrera
   Acceso restringido por decisión del autor
   El projecte pretén fer el control d'un pendul invertit basat en un microcontrolador. Pel que fa a la part mecànica es farà servir la que hi ha al aboratori de control de la universitat. EL projecte ha consistit ...
  • Apertura y registro remoto de accesos residenciales e industriales 

   Clavo Chumpitaz, Eddynson (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-08)
   Trabajo final de grado
   Acceso restringido por decisión del autor
   La indústria ha anat evolucionant constantment permetent connectar-nos i comunicar dispositius a la xarxa d'internet de manera que puguin gestionar-se i actuar automàticament sense la necessitat duna persona; a això ...
  • Aplicació de control domòtic 

   Grabulosa Olivé, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Trabajo final de grado
   Acceso restringido por decisión del autor
   Projecte d’aplicació mòbil de control domòtic mitjançant Arduino. En la pantalla principal de l’aplicació es poden veure i controlar els diferents estats dels ítems, modificant-los mitjançant la comunicació GSM. El missatge ...
  • Aplicación de modelos de aprendizaje automático en microcontroladores 

   Martín Martínez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-30)
   Trabajo final de grado
   Acceso abierto
   En la última década han sido grandes y numerosos los avances realizados en el campo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Estos avances fueron impulsados inicialmente gracias al descubrimiento de que ...
  • Arduino based acquisition system for control applications 

   Granado Navarro, Miguel Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-03-05)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Acceso abierto
   The aim of this project is to design an implement a low cost acquisition system intended for control applications using the Arduino prototyping platform. Arduino has become a popular open-source single-board microcontroller ...
  • Arduino controlled valvometry equipment for laboratory monitoring 

   Gil Coto, Miguel; Recondo-Caride, Waldo; Silva Caride, Elsa; Velo Lanchas, Antón; Comeau, Luc A.; Filgueira, Ramón; Fernández Babarro, José Manuel (SARTI, 2021)
   Artículo
   Acceso abierto
   High-Frequency Non-Invasive (HFNI) instruments are currently used in bivalve mollusks in order to use them as bioindicators of the local conditions of the environment. Under the STRAUSS project an Arduino controlled equipment ...
  • Arduino i l'internet de les coses aplicat a la domòtica. Una primera aproximació per a alumnes de 4rt de ESO 

   Sanàbria Ortega, Fernando Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-22)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Acceso abierto
   Aquest Treball Final de Màster (TFM) s'ha desenvolupat amb la finalitat de què sigui un treball el més transversal possible dins del àrea de Tecnologia per els alumnes de 4rt de ESO. La finalitat és els alumnes puguin ...
  • Arduino sensor network with Zigbee protocol 

   Cesari Gassol, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Acceso abierto
   This project involves the design of a sensor network, specifically ultrasound anemometers. The network is configurable, and capable to collect multiple reads of these sensors and transmit it to a coordinator, where using ...
  • Arduino y los ensayos no destructivos 

   Abad Gibert, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
   Trabajo final de grado
   Acceso abierto
  • ARVA: Aparell de Recerca de Víctimes per a Allaus 

   Aleixendri Cruelles, Joan Josep; Arriaga Mateo, Lorena; Duque Màrquez, David; Gavidia Maeso, Daniel; Labrador Jansà, Angel; Lladós Tomás, Pere-Antón; Mayordomo Morcillo, Jared (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
   Trabajo final de grado
   Acceso abierto
   Realizado en/con:   Atmosferia
   Aquest Treball Final de Grau tracta de la creació d’un Aparell de Recerca de Víctimes d’Allaus (en sigles, ARVA o també anomenat DVA). Sent un equip multidisciplinari de 7 membres (3 del grau de Disseny, 3 del grau ...
  • Atac per temps (timing attack) per revelar informació sensible d’un sistema criptogràfic 

   Moncunill i Cardellach, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01)
   Trabajo final de grado
   Acceso abierto
   L'objectiu d'aquest treball és estudiar l'efecte d'un atac per canal lateral a l'hora d'obtenir informació sensible d'un sistema de seguretat. Per aquest motiu es va desenvolupar un sistema de seguretat basat en Arduino ...
  • Automatització d’un digestor anaeròbic en el context de la indústria 4.0 

   Tovar Arjona, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-09-15)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Acceso restringido por decisión del autor
   Anaerobic digestion is useful for the treatment and management of organic liquid waste. The importance of this process lies not only in the management of this organic waste; it also lies in the production of biogas. This ...