Now showing items 1-20 of 237

  • A feasibility study of a cost-effective and non-intrusive service for occupational safety and health 

   Galal Kotb, Mazen Mohamed (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Master thesis
   Open Access
   This Master Thesis project contributes to the improvement of the Service For Occupational Safety And Health by using IoT. Imagine turning the workplace into heaven for your employees and increase ...
  • A secure communication design based on the chaotic logistic map: an experimental realization using Arduino microcontrollers 

   Zapateiro De La Hoz, Mauricio Fabian; Acho Zuppa, Leonardo; Vidal Seguí, Yolanda (Springer, 2015)
   Part of book or chapter of book
   Restricted access - publisher's policy
  • Acondicionament d’una collitadora mitjançant sistema Arduino 

   Casalí Sintes, Margarita; Guasch Cano, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   [CATALÀ] Mitjançant un microcontrolador molt comú en el mercat i d’un preu molt econòmic es realitzarà un sistema de sensorat per una collitadora. Aquests sistema conta amb un sensor de pressió, un de temperatura i 8 ...
  • Acondicionamiento de la electrónica de una bancada de ensayos automatizada 

   Rivera Badillo, Andreina Mia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   [CASTELLÀ] En el laboratorio de máquinas eléctricas de la EPSEVG, hay bancadas de ensayos que sirven como herramienta para las investigaciones del grupo GAECE, el cual se enfoca en estudios referentes a: accionamientos ...
  • Adaptació de material didàctic sobre electrònica digital i programació amb Arduino amb l'eina Tinkercad per atendre la diversitat d'alumnat de Tecnologia de 4t d'ESO amb dificultats d'aprenentatge 

   Nuñez Rodriguez, Silvia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-16)
   Master thesis
   Open Access
   Un dels reptes importants que han de fer front els docents d'avui en dia és la gran diversitat del seu alumnat. Resulta complex trobar les estratègies necessàries per poder avançar en el procés de desenvolupament i ...
  • Adaptació de pràctiques de robòtica amb Arduino per a la materia de tecnologia de 1r-2nd'ESO 

   Polls Agell, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-22)
   Master thesis
   Open Access
   En ell treball titulat Adaptació de pràctiques de robòtica amb Arduino per a la matèria de tecnologia de 1r-2n d'ESO, es fa l'adaptació d'una pràctica de 4rt d'ESO per a alumnes dels cursos de 1r i 2n d'ESO, amb la finalitat ...
  • Anàlisis, disseny i implementació del control d'un pèndul invertit 

   Virgili Sànchez, Genís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El projecte pretén fer el control d'un pendul invertit basat en un microcontrolador. Pel que fa a la part mecànica es farà servir la que hi ha al aboratori de control de la universitat. EL projecte ha consistit ...
  • Aplicació de control domòtic 

   Grabulosa Olivé, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Projecte d’aplicació mòbil de control domòtic mitjançant Arduino. En la pantalla principal de l’aplicació es poden veure i controlar els diferents estats dels ítems, modificant-los mitjançant la comunicació GSM. El missatge ...
  • Arduino based acquisition system for control applications 

   Granado Navarro, Miguel Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-03-05)
   Master thesis
   Open Access
   The aim of this project is to design an implement a low cost acquisition system intended for control applications using the Arduino prototyping platform. Arduino has become a popular open-source single-board microcontroller ...
  • Arduino i l'internet de les coses aplicat a la domòtica. Una primera aproximació per a alumnes de 4rt de ESO 

   Sanàbria Ortega, Fernando Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-22)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest Treball Final de Màster (TFM) s'ha desenvolupat amb la finalitat de què sigui un treball el més transversal possible dins del àrea de Tecnologia per els alumnes de 4rt de ESO. La finalitat és els alumnes puguin ...
  • Arduino sensor network with Zigbee protocol 

   Cesari Gassol, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Master thesis
   Open Access
   This project involves the design of a sensor network, specifically ultrasound anemometers. The network is configurable, and capable to collect multiple reads of these sensors and transmit it to a coordinator, where using ...
  • Arduino y los ensayos no destructivos 

   Abad Gibert, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • ARVA: Aparell de Recerca de Víctimes per a Allaus 

   Aleixendri Cruelles, Joan Josep; Arriaga Mateo, Lorena; Duque Màrquez, David; Gavidia Maeso, Daniel; Labrador Jansà, Angel; Lladós Tomás, Pere-Antón; Mayordomo Morcillo, Jared (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Atmosferia
   Aquest Treball Final de Grau tracta de la creació d’un Aparell de Recerca de Víctimes d’Allaus (en sigles, ARVA o també anomenat DVA). Sent un equip multidisciplinari de 7 membres (3 del grau de Disseny, 3 del grau ...
  • Atac per temps (timing attack) per revelar informació sensible d’un sistema criptogràfic 

   Moncunill i Cardellach, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiu d'aquest treball és estudiar l'efecte d'un atac per canal lateral a l'hora d'obtenir informació sensible d'un sistema de seguretat. Per aquest motiu es va desenvolupar un sistema de seguretat basat en Arduino ...
  • Automatització d’un digestor anaeròbic en el context de la indústria 4.0 

   Tovar Arjona, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-09-15)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Anaerobic digestion is useful for the treatment and management of organic liquid waste. The importance of this process lies not only in the management of this organic waste; it also lies in the production of biogas. This ...
  • Automatized fire room 

   Higa, Juan Diego (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Avaluació de l'eficacia d'un sistema operatiu en Arduino 

   Fernandez Rodriguez, Juan Jose (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-03-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   [ANGLÈS] At the present time, it has been seen an upward trend to the internet of things. It is believed that everything could be connected in the network in a near future. The main reason of this changes becomes from the ...
  • Balance de CO2 asociada a la biorreceptividad de diferentes morteros 

   Cruz Biel, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
   Master thesis
   Open Access
   Estudio de los balances de CO2 obtenidos en diferentes muestras de mortero de alta biorreceptividad sometidas a crecimiento acelerado de microalgas en condiciones de laboratorio. Se determinarám las cantidades de gas ...
  • Banc de proves per a l'estudi de sistemes de control 

   Artigues Nebot, Gregori (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Testing platform for the study of control systems The following final project consists in the study and elaboration of a testing platform for the study of control systems. We will have to build a real system to control ...
  • Cabecera analógica programable para agrupaciones ópticas enfasadas 

   Trujillo Vaamonde, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Nowadays, optical fiber has become the main means of data transmission. However, there are applications where is not possible to use it for various reasons (physical impossibility, cost, design choice). In these cases the ...