Ara es mostren els items 1-20 de 89

 • Adaptación de los métodos de enseñanza a los métodos de aprendizaje de los alumnos 

  Garrido, Piedad; Martínez, Francisco J.; Calafate, Carlos T.; Cano, Juan C.; Manzoni, Pietro (Universidade de Santiago de Compostela. Escola Técnica Superior d'Enxeñaría, 2010-07-07)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
  El actual proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que estamos viviendo en la Universidad, y que tiene como objetivo favorecer la convergencia europea en materia de educación universitaria, ...
 • A literature review on learned helplessness in school environments 

  Cabeza Loriente, Alberto Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-22)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Learned helplessness is a form of learning which develops when the subject perceives a loss of control in inescapable situations. This can lead to the development of cognitive and social deficits. Main research on this ...
 • Alteraciones en el procesamiento de la información visual (I) 

  Augè Serra, Montserrat; Quevedo Junyent, Luisa Jesús (2009-04-01)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
 • Anàlisi i estudi d'e-learning amb suport remot 

  Santaella Urgellés, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte té com a objectius principals l’anàlisi de l’estat actual de l’e-learning en els seus àmbits d’aplicació més importants (Educació, Empresa i Administracions Públiques) i la implantació d’un sistema de Tutoria ...
 • Anàlisis dels resultats de la implementació d’activitats en anglès en l’assignatura d’informàtica de 4t d’ESO 

  Subirana Parramon, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-25)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  L’objectiu d’aquest treball és estudiar l’efecte que produeix la introducció a curt termini de l’aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera a l’assignatura optativa d’informàtica, a 4t d’ESO. Donats tres ...
 • AnkiDroid: Open Source Development in Android 

  Zamora Suriñach, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-27)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  The project at hand revolves around a variety of main topics: agile development, open-source, Android and SRS software (SRS stands for Spaced Repetition Soft- ware, and it is based in the spaced effect phenomenon discovered ...
 • Aplicació i avaluació de les competències de l’àmbit cientificotècnic al currículum de 1er de ESO de tecnologia mitjançant ABP (Aprenentatge per projectes) i treball cooperatiu 

  Bescós Grilló, Margarita (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-30)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Aquest treball sorgeix d’una demanda real del centre on l’alumne autor ha realitzat el Pràcticum. Al començament els requisits van ser d’ integrar continguts curriculars de programació mitjançant microcontroladors (impartits ...
 • Aplicacions del treball cooperatiu en el currículum de matemàtiques 

  Pastor Armengol, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-30)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  El present treball és un recull dels resultats de l'experiència amb treball cooperatiu que he pogut portar a terme en una aula de 1r ESO en el meu centre de pràctiques. En el context docent actual, trobem dificultats a ...
 • Aplicacions educatives del Go i la seva inserció als instituts de secundària 

  Valls Mancha, Hugo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-07-01)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Amb el projecte d’aplicacions educatives del Go i la seva inserció als instituts de secundària, pretenem posar de manifest totes aquelles propietats que fan del Go un joc especialment útil per al desenvolupament ...
 • Aprendizaje con máquinas núcleo en entornos de multiclasificación 

  Angulo Bahón, Cecilio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2001-05-23)
  Tesi
  Accés obert
  La propiedad de generalización de una máquina de aprendizaje, es decir su capacidad para emitir una respuesta correcta ante una nueva entrada semejante a aquellas con las que ha sido entrenada, es la característica principal ...
 • Aprendizaje por competencias: itinerario competencial para la comunicación oral 

  Gallego Fernández, María Isabel; Rubió López, Juana; Valero García, Miguel; Salamí San Juan, Esther; Rodríguez Luna, Eva; Santamaria Barnadas, Eduard; Canto Rodrigo, Pablo del; López Canalda, José Manuel (2010)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  En esta ponencia se presenta un ejemplo de actividad formativa para cada uno de los tres niveles competenciales que tienen como objetivo la adquisición de la competencia de comunicación oral eficaz correspondiente a ...
 • Aprendre matemàtiques fent problemes col·laboradors 

  Cano Bautista, Annabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-25)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  En aquest treball s’ha realitzar una sèrie d’activitats per alumnes de primer d’ESO, una per cada trimestre, formada per 6 problemes, un enigma i problemes complementaris. Aquestes tres activitats es realitzaran a final ...
 • Aprenentatge aplicat al NL Texas Hold'em 

  Perapoch Amadó, Marçal (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte consisteix en la construcció d'un sistema software que permeti observar el comportament i resultats d'aplicar tècniques d'Intel·ligència Artificial al domini que engloba el conegut joc de cartes: Pòquer.
 • Aprenentatge basat en la localització amb dispositius mòbils 

  Vives Bassas, Pau; Andreu Galan, Jose-Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest treball de fi de carrera està emmarcat dins del projecte Eduloc de la Fundació Itinerarium que pretén fomentar l’aprenentatge basat en la localització mitjançant la utilització de dispositius mòbils. El projecte ...
 • Aprenentatge basat en projectes a l’aula de tecnologia utilitzant les tecnologies de la informació i de la comunicació 

  Ramos i Casanovas, Frederic (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-30)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Català: Aquest treball vol servir de reflexió i ajut als docents en l’aplicació de l’aprenentatge basant en projectes, incorporant l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació, TIC. També vol ser una eina ...
 • Aprenentatge Basat en Projectes: Projecte tecnològic de disseny i construcció de la maqueta de l’Institut 

  Mostazo Rizo, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Aquest treball pretén ser una eina de millora relacionada amb el bloc de l’habitatge i la construcció que es tracta a quart curs, a la matèria de Tecnologia. Es basa en l’aprenentatge basat en projectes, una metodologia ...
 • Assessment tasks: center of the learning process 

  Martínez Martínez, María del Rosario; Amante García, Beatriz; Cadenato Matia, Ana María; Gallego Fernández, María Isabel (2012-05-01)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  Assessment is at the centre of learning process, and is what therefore determinates the process of teaching-learning. It is because of this, the assessment tasks must be designed with several criteria which guarantee its ...
 • La biblioteca de l’EPSEVG com a centre de recursos de suport a l’aprenentatge i la docència 

  Colás Onieva, Silvia; Bagés, Taïs; Sunyer Lázaro, Sílvia; Vives i Gràcia, Josep (Biblioteca de l'EPSEVG, 2006-07-03)
  Presentació
  Accés obert
 • ¿Cómo aprenden los estudiantes de informática? 

  Badía, José Manuel; Barrachina, Sergio; Castaño, M. Asunción; Fernández, Juan Carlos (Universidad de Sevilla. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, 2011-07-05)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
  Cada persona tiene un estilo de aprendizaje diferente. En este trabajo se analiza si hay similitudes en la forma de aprender de los estudiantes de nuestra universidad e intentamos deducir en qué medida depende de ...
 • ¿Cómo nos ayuda el Tour de Francia en el diseño de programas docentes centrados en el aprendizaje? 

  Valero García, Miguel (2004)
  Article
  Accés obert
  En este artículo se propone un conjunto de principios que pueden inspirarnos en el diseño de programas docentes centrados en el aprendizaje del alumno, en contraposición a los programas centrados en la enseñanza del ...