Now showing items 1-20 of 119

  • A literature review on learned helplessness in school environments 

   Cabeza Loriente, Alberto Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-22)
   Master thesis
   Open Access
   Learned helplessness is a form of learning which develops when the subject perceives a loss of control in inescapable situations. This can lead to the development of cognitive and social deficits. Main research on this ...
  • About offline evaluation of ML/DL models in Amazon search engine 

   De La Hoz González, Iván (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Adaptación de los métodos de enseñanza a los métodos de aprendizaje de los alumnos 

   Garrido, Piedad; Martínez, Francisco J.; Calafate, Carlos T.; Cano, Juan C.; Manzoni, Pietro (Universidade de Santiago de Compostela. Escola Técnica Superior d'Enxeñaría, 2010-07-07)
   Conference lecture
   Open Access
   El actual proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que estamos viviendo en la Universidad, y que tiene como objetivo favorecer la convergencia europea en materia de educación universitaria, ...
  • Alteraciones en el procesamiento de la información visual (I) 

   Augé Serra, Montserrat; Quevedo Junyent, Luisa Jesús (2009-04-01)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
  • Analysis and design of a prototype to raise awareness about education in bridge schools in India 

   Cavestany Ribas, Patricia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Dirt, no access to electricity nor to clean tap water, dangerous materials, are some of the characteristics of the environments where unfortunately many indian kids grow up. In the face of the incredibly large ratio of ...
  • Anàlisi de les habilitats viso-motores i viso-perceptives en escoles de l'àrea metropolitana de Barcelona 

   Ferran Piqueras, Rut (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Vivim en una societat on les exigències en l'àmbit de l'educació cada cop són més visibles. La visió juga un paper essencial durant l'aprenentatge i el desenvolupament dels infants. És important disposar d'un sistema ...
  • Anàlisi i estudi d'e-learning amb suport remot 

   Santaella Urgellés, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte té com a objectius principals l’anàlisi de l’estat actual de l’e-learning en els seus àmbits d’aplicació més importants (Educació, Empresa i Administracions Públiques) i la implantació d’un sistema de Tutoria ...
  • Anàlisis dels resultats de la implementació d’activitats en anglès en l’assignatura d’informàtica de 4t d’ESO 

   Subirana Parramon, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-25)
   Master thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest treball és estudiar l’efecte que produeix la introducció a curt termini de l’aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera a l’assignatura optativa d’informàtica, a 4t d’ESO. Donats tres ...
  • Análisis cuantitativo de estilos de aprendizaje y satisfacción en contextos de aprendizaje basado en proyectos de accesibilidad 

   Montoya, L.; Ponsa Asensio, Pere; De Olaizola Arizmendi, Iñaki; Vilanova Arbós, Ramón (2018-03-31)
   Article
   Open Access
   Este trabajo se centra en el análisis cuantitativo mediante técnicas estadísticas de clasificación al problema del estudio de los estilos de aprendizaje (superficial, profundo) y la satisfacción de los estudiantes en el ...
  • AnkiDroid: Open Source Development in Android 

   Zamora Suriñach, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-27)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   The project at hand revolves around a variety of main topics: agile development, open-source, Android and SRS software (SRS stands for Spaced Repetition Soft- ware, and it is based in the spaced effect phenomenon discovered ...
  • Aplicacions del treball cooperatiu en el currículum de matemàtiques 

   Pastor Armengol, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-30)
   Master thesis
   Open Access
   El present treball és un recull dels resultats de l'experiència amb treball cooperatiu que he pogut portar a terme en una aula de 1r ESO en el meu centre de pràctiques. En el context docent actual, trobem dificultats a ...
  • Aplicacions educatives del Go i la seva inserció als instituts de secundària 

   Valls Mancha, Hugo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-07-01)
   Master thesis
   Open Access
   Amb el projecte d’aplicacions educatives del Go i la seva inserció als instituts de secundària, pretenem posar de manifest totes aquelles propietats que fan del Go un joc especialment útil per al desenvolupament ...
  • Aplicació i avaluació de les competències de l’àmbit cientificotècnic al currículum de 1er de ESO de tecnologia mitjançant ABP (Aprenentatge per projectes) i treball cooperatiu 

   Bescós Grilló, Margarita (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-30)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest treball sorgeix d’una demanda real del centre on l’alumne autor ha realitzat el Pràcticum. Al començament els requisits van ser d’ integrar continguts curriculars de programació mitjançant microcontroladors (impartits ...
  • Aprendizaje con máquinas núcleo en entornos de multiclasificación 

   Angulo Bahón, Cecilio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2001-05-23)
   Doctoral thesis
   Open Access
   La propiedad de generalización de una máquina de aprendizaje, es decir su capacidad para emitir una respuesta correcta ante una nueva entrada semejante a aquellas con las que ha sido entrenada, es la característica principal ...
  • Aprendizaje por competencias: itinerario competencial para la comunicación oral 

   Gallego Fernández, María Isabel; Rubió López, Juana; Valero García, Miguel; Salamí San Juan, Esther; Rodríguez Luna, Eva; Santamaria Barnadas, Eduard; Canto Rodrigo, Pablo del; López Canalda, José Manuel (2010)
   Conference report
   Open Access
   En esta ponencia se presenta un ejemplo de actividad formativa para cada uno de los tres niveles competenciales que tienen como objetivo la adquisición de la competencia de comunicación oral eficaz correspondiente a ...
  • Aprendre matemàtiques fent problemes col·laboradors 

   Cano Bautista, Annabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-25)
   Master thesis
   Open Access
   En aquest treball s’ha realitzar una sèrie d’activitats per alumnes de primer d’ESO, una per cada trimestre, formada per 6 problemes, un enigma i problemes complementaris. Aquestes tres activitats es realitzaran a final ...
  • Aprenentatge aplicat al NL Texas Hold'em 

   Perapoch Amadó, Marçal (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en la construcció d'un sistema software que permeti observar el comportament i resultats d'aplicar tècniques d'Intel·ligència Artificial al domini que engloba el conegut joc de cartes: Pòquer.
  • Aprenentatge basat en la localització amb dispositius mòbils 

   Vives Bassas, Pau; Andreu Galan, Jose-Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball de fi de carrera està emmarcat dins del projecte Eduloc de la Fundació Itinerarium que pretén fomentar l’aprenentatge basat en la localització mitjançant la utilització de dispositius mòbils. El projecte ...
  • Aprenentatge basat en problemes(ABP) a l’aula de tecnologia 3er ESO 

   Monserdà Securun, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-17)
   Master thesis
   Open Access
   El treball vol ser un ajut pels docents de l'assignatura de Tecnologia en l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria, a l'hora d'aplicar dins les seves aules el sistema d'aprenentatge basat en problemes. Aquest sistema vol ...
  • Aprenentatge basat en projectes a l’aula de tecnologia utilitzant les tecnologies de la informació i de la comunicació 

   Ramos i Casanovas, Frederic (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-30)
   Master thesis
   Open Access
   Català: Aquest treball vol servir de reflexió i ajut als docents en l’aplicació de l’aprenentatge basant en projectes, incorporant l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació, TIC. També vol ser una eina ...