• Visor, Editor i Analitzador d'arxius SVC 

    Bertran Capdevila, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015)
    Trabajo final de grado
    Acceso abierto
    Aquest projecte té com a objectiu principal el desenvolupament d’una aplicació capaç de llegir, mostrar, editar i analitzar qualsevol arxiu SVC. Amb aquesta aplicació es pretén donar una nova eina per a què metges i ...