Now showing items 1-11 of 11

  • Anàlisi bibliogràfica de l'ús de lents de contacte amb filtre d'absorbància selectiva 

   Gómez Artigas, Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Atès que l’ús i la varietat de dispositius electrònics s’estenen cada cop més i sabent que les pantalles són perjudicials per la visió, hem volgut esbrinar si les lents de contacte amb filtre d’absorbància selectiva poden ...
  • Análisis de una tecnología de carga de dispositivos inalámbricos. Informe técnico 

   Gasulla Forner, Manuel (2015-01-22)
   Research report
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Cool Presentations 

   Oria García, Esteve (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este proyecto tiene la finalidad de desarrollar una aplicación web que ayude a mejorar el seguimiento de presentaciones, además, pretende mejorar el feedback entre presentador y audiencia para cualquier tipo de presentación ...
  • Design of a web graphic user interface for real-time EGG interpretation 

   Peña Romero, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   This project proposes a method for easier interpretation of Electroencephalogram (EEG) data acquired from newborn babies so that it can be understood by a wider range of medical professionals. The equipment currently used ...
  • Developing an augmented reality application in the framework of architecture degree 

   Sánchez Riera, Alberto; Redondo Domínguez, Ernesto; Fonseca Escudero, David (Association for Computing Machinery (ACM), 2012)
   Conference report
   Open Access
   We describe the development, implementation and evaluation of an augmented reality (AR) application for mobile devices. It has been particularly intended to be used in educational environments. This application has been ...
  • Development of efficient networks for mobile devices to detect tuberculosis using deep learning 

   Villar Cairó, Sònia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   In this project, an Android App was built to automatically detect tuberculosis from photographs captured by a smartphone directly adapted to a microscope, so doctors or technicians from developing countries can use their ...
  • Dispositiu mòbil de suport a la instrumentació de l’enginyeria 

   Plaza Alvaro, Ignasi; Meseguer Girón, Antonio Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   A través d’aquest projecte, s’ha volgut donar resposta a un problema que acompanya els estudiants d’enginyeria i altres carreres tècniques o científiques des que comencen la Universitat fins que acaben els seus estudis de ...
  • Evaluation of radio access network Slicing mechanisms in 5G 

   Costa Cañones, Teresa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   One of the main attributes of the fifth generation is the radio slicing. The aforementioned feature enables the operation of multiple logical networks over a common physical network with a cost-effective deployment. Each ...
  • Impuls de l'ús de dispositius mòbils per l'adquisició i millora de competències. Normativa associada 

   Diaz Medel, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-17)
   Master thesis
   Open Access
   En aquest memòria del Treball Final de Màster del Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes impartit a la Facultat d'informàtica de ...
  • La docència de la física: cap a un paradigma amb tecnologia mòbil 

   Suñol, Joan Josep; Tarrés, Josep; Vilaseca, Fabiola; Moreno Lupiáñez, Manuel; Juncosa, Arcadi (2018)
   Article
   Open Access
   La docència de la física implica l'ús d'equacions i procediments matemàtics. Els mètodes docents actuals es basen en l'ús de la intel·ligència logica-matemàtica però la irrupció dels dispositius mòbils augura una nova forma ...
  • Programación de dispositivos móviles: una propuesta docente adaptada a un entorno híbrido 

   Pérez Poch, Antoni (Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática (AENUI), 2021)
   Conference lecture
   Open Access
   Se presenta una experiencia docente destinada a la enseñanza de Programación de Dispositivos Móviles en un entorno universitario de Grados de Ingeniería distintos al de Informática en el curso 2020/21. Se ha realizado el ...