Now showing items 1-7 of 7

  • Elements clau dels Consells Nacionals per al Desenvolupament Sostenible (CNDS) 

   Antequera, Josep; Xercavins, Josep (Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, 2001-03)
   Article
   Open Access
  • La sostenibilidad urbana y la agenda 21 local 

   Antequera, Josep (2005-10-05T08:03:14Z)
   Article
   Open Access
   La problemática de las sociedades actuales, especialmente en los espacios urbanos y la relación de éstos con el entorno natural planetario, esconde las claves del futuro de la humanidad. Ser sostenible significa permanecer ...
  • Las Agendas 21 en Cataluña 

   Antequera, Josep (Càtedra Unesco a la UPC de Sostenibilitat, 2002-05)
   Article
   Open Access
   El panorama de les Agendes 21 a Catalunya és molt ric i variat, i ha estat abordat primer des de l'àmbit local per, recenment, ser promogut des del govern català. En aquest procés hi han participat diversos agents pertanyents ...
  • ¿Medir la sostenibilidad? Una aproximación al tema de los indicadores de sostenibilidad 

   Antequera, Josep; González, Ernesto (Càtedra UNESCO a la UPC de Sostenibilitat, 2005-05)
   Article
   Open Access
   En aquest article s'analitzen algunes de les conceptualitzacions bàsiques que ha de sustentar una metodologia per mesurar la sostenibilitat. Entenent que el concepte d'indicador és una variable subjectiva, que aïlla el ...
  • Una proposta de model de justícia climàtica per càpita 

   Alcaraz Sendra, Olga; Antequera, Josep; Buenestado Caballero, Pablo; Xercavins, Josep; Escribano Rodríguez de Robles, Beatriz; Turon Florenza, Albert (Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, 2015-12)
   Article
   Open Access
   Aquest treball s’identifica com una proposta quantificada, basada en un criteri de justícia climàtica per càpita, de distribució entre els diferents parts-països de la anomenada Convenció Marc de les Nacions Unides pel ...
  • Sostenibilidad ambiental y complejidad social: ¿dos caras de la misma moneda? 

   Antequera, Josep (Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC, 2007-05)
   Article
   Open Access
   En aquest article es parteix de la idea de l’anàlisi de la connectivitat global com a força que incrementa la complexitat mundial i, per això, les dificultats de predicció del futur social avui. També mostra com l’hegemonia ...
  • Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un modelo por construir 

   Antequera, Josep; González, Ernesto; Ríos Osorio, Leonardo Alberto (Càtedra UNESCO a la UPC de Sostenibilitat, 2005-05)
   Article
   Open Access
   El present article pretén donar una visió del desenvolupament sostenible com a marc de referència -conceptual i pràctic- el desenvolupament del qual s'emmarca dintre dels processos cognitius de l'ésser humà. En aquest ...