• Disseny d’un balloon car per l’assaig de sistemes ADAS 

    Andreu Solà, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    Els sistemes de seguretat a l’automòbil es divideixen en dos grans grups: els de seguretat activa, que tenen per objectiu evitar que es produeixin els accidents, i els de seguretat passiva, que en minimitzen les ...