Now showing items 1-20 of 21

  • Amplificació d'àudio en classe D 

   Ràfols Soler, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Amplificar és el procés d’augmentar l’amplitud d’un senyal. Existeixen diferents mètodes per amplificar àudio. Cadascuna d’aquestes tècniques aporta els seus avantatges i inconvenients, no obstant l’evolució tecnologia ...
  • Amplificador d'àudio de classe 

   Ribes Latorre, Néstor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte final de carrera que es mostra en aquest document, consisteix en dissenyar, realitzar i caracteritzar un amplificador digital d’àudio de classe D. En aquest projecte es mostra com realitzar un entorn flexible ...
  • Amplificador de potencia para excitación de arrays de ultrasonidos de media intensidad 

   Seijas Hernández, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The objective of this Final Degree Project is framed within a line of work for the generation of acoustic fields through a grouping of transducers, excited by controlled amplitude and phase signals, with medium and high ...
  • Amplificador de RF. Alimentació i protecció 

   Ubeda Font, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte pretén dotar d’alimentació i protecció a una etapa amplificadora de RF, Per fer-ho s’ha dissenyat i muntat una font d’alimentació a mida que a més d’incorporar les típiques etapes de rectificació, filtrat ...
  • Amplificador Wi-fi 

   Fernandez Ducable, Didac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Este trabajo explica detalladamente el proceso de fabricación de un circuito de Microondas, es decir; que opera a altas frecuencias. En él, se ha detallado específicamente todos los pasos que se deben dar para que dicho ...
  • Aplicación del STD.IEEE 1451.4 a un sistema de adquisición de datos con ganancia programable 

   Rachid, Adil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-02)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El siguiente proyecto es un re-diseño de un sistema de adaptación y amplificación de la señal con ganancias programables, el cual está basado en la aplicación de las normas del Estándar IEEE STD 1451.4 y el uso del Datasheet ...
  • Desplegament d'una xarxa HFC (híbrid de fibra òptica i coaxial) 

   Höflich Santiesteban, Dídac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El següent projecte té com a objectiu fer el desplegament d’una xarxa HFC (híbrid entre fibra òptica i cable coaxial). La implantació és en el terme municipal de Sabadell des de la capçalera, fins al Ritop (recinte ...
  • Diseño de un amplificador de audio en clase D 

   Jiménez Torrejón, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este trabajo recoge el proceso de diseño para un amplificador de audio en clase D. Los primeros apartados realizan una introducción a las diferentes clases de amplificadores de audio más presentes hoy en día. Tras esta ...
  • Diseño de una etapa amplificadora para un integrador de señales de banda ancha en un sistema híbrido coherente 

   Pecellin Vazquez, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   In the last few years free-space laser communications have become a feasible and high-bandwidth wireless alternative to fiber optic cabling and radio frequency (RF) systems due to its extremely robustness against interference ...
  • Diseño e implementación de un acelerómetro, velocímetro móvil digital controlado por un PIC de microchip 

   Bouziane, Hrich (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En este proyecto se ha realizado el estudio de cadena de medida de la aceleración y velocidad de un objeto móvil. El objeto de este proyecto es proponer un prototipo de cadena de medida cuya función permita medir la ...
  • Diseño y desarrollo de un afinador automático de guitarra 

   Ruda Gazcón-Araoz, Diego (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   [CASTELLÀ] Este proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un afinador de guitarra, el cual será capaz de adquirir la vibración de las cuerdas de una guitarra, con el fin de identificar si estas se encuentran afinadas ...
  • Disseny d'un amplificador Doherty 

   Andrés Rodríguez, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Disseny d’un modulador per a un amplificador commutat d’àudio 

   Oliveras Cejas, Pau Jordan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball consisteix en l’estudi, el disseny i la implementació d’un prototip d’amplifi- cador d’àudio commutat. En termes generals, els principals subsistemes d’un amplificador commutat són la font d’alimentació, ...
  • Disseny d’una etapa de guany per un Amplificador de Baix Soroll (LNA) amb tecnologia MMIC en banda Ku per aplicacions d’espai 

   Tantiñà Espuña, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-02-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Mier Comunicaciones
   Aquest PFC consisteix en el disseny i validació d'un amplificador monolític integrat de microones (MMIC) en banda ku per aplicacions d'espai.
  • Disseny i implementació d'un amplificador per a guitarra elèctrica 

   Rovira Peris, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El següent projecte, mostra tot el procés de recerca i procediment realitzat per tal d’implementar un amplificador de guitarra elèctrica. Així doncs, començant fixant una metodologia de treball per posteriorment obtenir ...
  • Disseny i implementació de circuits electrònics 

   Sebaste Martínez, Raul (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-29)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte s’han realitzat tres pràctiques d’anàlisis de circuits on s’ha dissenyat i implementat els circuits a analitzar. El projecte consta d’una part d’amplificadors operacionals, on la finalitat es entendre ...
  • Estación multiefectos y prácticas para guitarra eléctrica 

   López Matanza, Joaquín (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En este Proyecto de Fin de Carrera, se lleva a cabo el diseño de una Estación Multiefectos y Prácticas para Guitarra Eléctrica. Esta estación incorporará una serie de utilidades de uso común para un guitarrista agrupadas ...
  • Instal·lació de telecomunicacions en edifici plurifamiliar 

   Salvador Marco, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-29)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és realitzar l’instal·lació de telecomunicacions en un edifici plurifamiliar de 15 habitatges, ubicat a Solsona. Es realitza la instal·lació basant-nos amb la legislació estatal espanyola vigent ...
  • Monitor d'activitat fetal 

   Marqués Lozano, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte ha constituit en el disseny, montatge i ajustament d’un monitor per visualitzar l’activitat fetal. Tots els prototips han estat calculats i/o simulats previament per preveure’n la resposta. Per a la ...
  • Sistema de adquisición de datos inteligente para un reactor de fusión 

   Sánchez Florido, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este trabajo, el punto inicial de partida es el de un hardware que se encarga de recolectar información sobre radiaciones de fusión nuclear. Dicho hardware consta de bolómetros y una tarjeta de adaptación de nivel de ...