• GREEN BUILDING CHALLENGE 2005 

    López de Asiaín, Jaime; Alvarez-Ude, Luis (2005-10-07T08:40:02Z)
    Artículo
    Acceso abierto
    Green Building Challenge 2005 forma part d'un projecte de cooperació entre diferents països (més de 20 en l'actualitat) que té per objectiu el desenvolupament d'una metodologia d'avaluació del comportament ecològic dels ...