Now showing items 1-20 of 47

  • Alternatives a l'anoditzat de l'alumini 

   Riu Martínez, Bàrbara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-06-22)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’alumini, per protegir-se de l’acció d’agents atmosfèrics, es recobreix de forma natural d’una prima pel·lícula d’òxid d’alumini, Al2O3, que té un espessor més o menys regular de l’ordre de 0,01 µm . L’anoditzat és un ...
  • Aluminium Extrusion and Tooling Design: design of a Multifunctional Highchair for Kids 

   Fernández Saavedra, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Nottingham Trent University / Sapa Building System UK
   This report embraces the technical and conceptual design process carried out within the Modern Manufacturing module brief, which requires the development of a product which had been manufactured by aluminium extrusion. ...
  • Aluminum and aluminum alloys as sources of hydrogen for fuel cell applications 

   Soler Turu, Lluís; Macanás de Benito, Jorge; Muñoz Tapia, Maria; Casado Giménez, Juan (2007-06-10)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   Production of hydrogen using aluminum and aluminum alloys with aqueous alkaline solutions is studied. This process is based on aluminum corrosion, consuming only water and aluminum which are cheaper raw materials than other ...
  • Analysis of valorization process of aluminum breakage scraps to obtain green hydrogen 

   Salueña Berna, Javier; Marin Genesca, Marc; Dagá Monmany, José María (Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2021-04-06)
   Article
   Open Access
   In this article, it is proposed to use aluminum breakage scraps to obtain green hydrogen through the aluminum–water reaction with caustic soda as a catalyst with experimental research. From this exothermic reaction, both ...
  • Aprovechamiento de residuos de aluminio industrial para la obtención controlada de hidrógeno mediante la reacción aluminio-agua 

   Mujal-Rosas, Ramon Maria; Salueña Berna, Javier; Martínez López, Joan; Dagá Monmany, José María (2016-12-14)
   Article
   Open Access
   La aparición de vehículos que funcionan con pilas de combustible tipo PEM (membrana de intercambio de protones) plantea la necesidad de proporcionar hidrógeno de alta pureza de forma dosificada y a baja presión. ...
  • Ball-burnishing effect on deep residual stress on AISI 1038 and AA2017-T4 

   García Granada, Andrés Amador; Gómez Gras, Giovanni; Jerez Mesa, Ramón; Travieso Rodriguez, Jose Antonio; Reyes Pozo, Guillermo (2017-04-12)
   Article
   Open Access
   Ball-burnishing induces compressive residual stresses on treated materials by the effect of plastic deformation. The result is an increase in the fatigue life of the treated part, retarding the initiation of cracks on the ...
  • Caracterització i consolidació de compactes d’alumini comercialment pur processat per deformació severa 

   Solà Saracibar, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’alumini és un dels metalls més abundant en l’escorça terrestre i fàcils de reciclar però amb unes propietats mecàniques inferiors a la dels acers però a la vegada que presenta una densitat inferior per la qual cosa la ...
  • Carcasa subacuática para cámara réflex 

   Martínez Ordóñez, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-31)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En este proyecto se lleva a cabo el completo rediseño de una carcasa subacuática convencional de Aluminio. En la primera parte del proyecto, se ha llevado a cabo un estudio de mercado para poner en antecedente de las ...
  • Characterization of cutting parameters in the minimum quantity lubricant (MQL) machining process of a gearbox 

   Travieso Rodriguez, Jose Antonio; Gómez Gras, Giovanni; García Vilana, Silvia; Mainau Noguer, Ferran; Jerez Mesa, Ramón (IGI Global, 2015-02-09)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   This paper aims to find the key process parameters for machining different parts of an automobile gearbox, commissioned by a company that needs to replace with the MQL lubrication system their current machining process ...
  • Copper ion substituted hercynite (Cu0.03Fe0.97Al2O4): A highly active catalyst for liquid phase oxidation of cyclohexane 

   Mistri, Rajib; Maiti, Sayantani; Llorca Piqué, Jordi; Domínguez Escalante, Montserrat; Mandal, Tapas Kumar; Mohanty, Paritosh; Ray, Bidhan Chandra; Gayen, Arup (2014-09-05)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   Copper ion substituted MAl2O4 (M = Mg, Mn, Fe, Ni and Zn) spinels, CuxM1-xAl2O4 (x = 0.03 and 0.05), have been synthesized by a single step solution combustion method. Of the various compositions studied the 3 at.% copper ...
  • Degradación térmica del Titanato de Aluminio 

   Arnedillo Terés, María Luisa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El titanato de aluminio es un material cerámico utilizado en la industria de la fundición de aluminio por su baja mojabilidad. También tiene una gran resistencia al choque térmico y un coeficiente de expansión térmica ...
  • Degradation of Monochloroacetic acid by aluminium modified Fenton process 

   Llort Sala, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Master thesis
   Open Access
   This study investigates the degradation of monochloroacetic acid (MCA) by aluminium modified Fenton Process. Fenton reaction and its modifications using zero-­‐valent aluminium (ZVAl) and Al3+ io ...
  • EBSD texture analysis of an AlCuMg alloy for different solidification rates 

   Lopez Galindo, Diana; Rodríguez, Andrés; Colas, Rafael; Cabrera Marrero, José M.; Talamantes Silva, Jose (2012)
   Conference report
   Open Access
   The 3xx series aluminium alloys are widely used for automotive applications. However, increments in engine power density result in higher alloy mechanical properties requirements for components such as cylinder heads. ...
  • Efecto de la acritud sobre la electroplasticidad en materiales FCC 

   Dominguez Hervella, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present treball s’ha realitzat l’estudi de l’efecte de la corrent sobre l’acritud d’un material FCC (electroplasticitat) mitjançant assajos a tracció. El material en estudi és l’alumini 1050-H18. Prèviament als ...
  • Enhancement of mechanical properties of ceria-calcia stabilized zirconia by alumina reinforcement 

   Tovar Vargas, Daniela; Turon Viñas, Miquel; Anglada Gomila, Marcos Juan; Jiménez Piqué, Emilio (Elsevier, 2020-01-01)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   Zirconia ceramics stabilized using 10 mol% CeO2 and 1 mol% CaO were studied with the addition of small amounts of a-alumina. The elaboration process of five different compositions was done by wet mixing of powders using ...
  • Estudi de la macro i micro porositat en peces d'alumini moldejades 

   Albareda Lax, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La porositat és un defecte que presenten tots els aliatges d’alumini. Ja que l’ús d’alumini està experimentant un gran creixement a nivell mundial,és important conèixer els efectes d’aquests defectes a les propietats del ...
  • Estudio de la influencia de las variables de molienda en las propiedades del polvo de aluminio nanocristalino 

   Solà Saracibar, Joan; Llumà Fuentes, Jordi; Jorba Peiró, Jordi (Editorial de la Universitat Politècnica de València (UPV), 2010-06-14)
   Conference report
   Open Access
   En la última década ha habido un creciente interés y esfuerzo de investigación centrado en el desarrollo de materiales nanocristalinos debido a la notable mejora de sus propiedades químicas, eléctricas, magnéticas, ópticas ...
  • Estudio de la recristalización y prerrecocido en un aluminio 1050 sometido a forja múltiple 

   Toussaint, Hubert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
   Master thesis
   Open Access
  • Estudio del efecto de la modificación con estroncio en la microestructura y las propiedades mecánicas de aleaciones Al-Si-Mg 

   Moreno Fina, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Master thesis
   Open Access
   Un dels principals defectes que apareixen en els aliatges d'alumini obtinguts per fosa són els causats per la porositat. En aquest treball s’ha analitzat un aliatge Al-Si-Mg utilitzat per la fabricació de connectors d'alta ...
  • Experimental characterization of the influence of lateral pass width on results of a ball burnishing operation 

   Gómez Gras, Giovanni; Travieso Rodriguez, Jose Antonio; Jerez Mesa, Ramón (2015-12-25)
   Article
   Open Access
   Ball burnishing has proved to be a highly effective mechanical finishing process of industrial workpieces, because of the excellent surface roughness and fatigue performance that induces in treated workpieces. In order to ...