Now showing items 1-20 of 50

  • Alternatives a l'anoditzat de l'alumini 

   Riu Martínez, Bàrbara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-06-22)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’alumini, per protegir-se de l’acció d’agents atmosfèrics, es recobreix de forma natural d’una prima pel·lícula d’òxid d’alumini, Al2O3, que té un espessor més o menys regular de l’ordre de 0,01 µm . L’anoditzat és un ...
  • Aluminum and aluminum alloys as sources of hydrogen for fuel cell applications 

   Soler Turu, Lluís; Macanás de Benito, Jorge; Muñoz Tapia, Maria; Casado Giménez, Juan (2007-06-10)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   Production of hydrogen using aluminum and aluminum alloys with aqueous alkaline solutions is studied. This process is based on aluminum corrosion, consuming only water and aluminum which are cheaper raw materials than other ...
  • Aprovechamiento de residuos de aluminio industrial para la obtención controlada de hidrógeno mediante la reacción aluminio-agua 

   Mujal-Rosas, Ramon Maria; Salueña Berna, Javier; Martínez López, Joan; Dagá Monmany, José María (2016-12-14)
   Article
   Open Access
   La aparición de vehículos que funcionan con pilas de combustible tipo PEM (membrana de intercambio de protones) plantea la necesidad de proporcionar hidrógeno de alta pureza de forma dosificada y a baja presión. ...
  • Ball-burnishing effect on deep residual stress on AISI 1038 and AA2017-T4 

   García Granada, Andrés Amador; Gómez Gras, Giovanni; Jerez Mesa, Ramón; Travieso Rodriguez, Jose Antonio; Reyes Pozo, Guillermo (2017-04-12)
   Article
   Open Access
   Ball-burnishing induces compressive residual stresses on treated materials by the effect of plastic deformation. The result is an increase in the fatigue life of the treated part, retarding the initiation of cracks on the ...
  • Carcasa subacuática para cámara réflex 

   Martínez Ordóñez, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-31)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En este proyecto se lleva a cabo el completo rediseño de una carcasa subacuática convencional de Aluminio. En la primera parte del proyecto, se ha llevado a cabo un estudio de mercado para poner en antecedente de las ...
  • Characterization of cutting parameters in the minimum quantity lubricant (MQL) machining process of a gearbox 

   Travieso Rodriguez, Jose Antonio; Gómez Gras, Giovanni; García Vilana, Silvia; Mainau Noguer, Ferran; Jerez Mesa, Ramón (IGI Global, 2015-02-09)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   This paper aims to find the key process parameters for machining different parts of an automobile gearbox, commissioned by a company that needs to replace with the MQL lubrication system their current machining process ...
  • Copper ion substituted hercynite (Cu0.03Fe0.97Al2O4): A highly active catalyst for liquid phase oxidation of cyclohexane 

   Mistri, Rajib; Maiti, Sayantani; Llorca Piqué, Jordi; Domínguez Escalante, Montserrat; Mandal, Tapas Kumar; Mohanty, Paritosh; Ray, Bidhan Chandra; Gayen, Arup (2014-09-05)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   Copper ion substituted MAl2O4 (M = Mg, Mn, Fe, Ni and Zn) spinels, CuxM1-xAl2O4 (x = 0.03 and 0.05), have been synthesized by a single step solution combustion method. Of the various compositions studied the 3 at.% copper ...
  • Degradation of Monochloroacetic acid by aluminium modified Fenton process 

   Llort Sala, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Master thesis
   Open Access
   This study investigates the degradation of monochloroacetic acid (MCA) by aluminium modified Fenton Process. Fenton reaction and its modifications using zero-­‐valent aluminium (ZVAl) and Al3+ io ...
  • Disseny i càlcul d’una estructura d’una nau industrial amb pont grua 

   Vilaró Piqué, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-25)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El projecte consisteix en el disseny i càlcul de una nau industrial amb pont grua, amb el suport del programa d’ús professional Cype Ingenieros, per fer una nau industrial metàl·lica amb perfils conformats en fred i calent ...
  • Disseny i prototip d’un component utilitzant eines 3D i fundició de gravetat d’alumini 

   Torralba Nadal, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte pretén donar a conèixer una mica més el procés de fosa, en el qual la matèria primera és l’alumini. Es dissenyarà una peça d’un vehicle que forma part d’una competició universitària anomenada Formula ...
  • Efecte dels tractaments tèrmics en peces thixoextruïdes 

   Garcia Puigpelat, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies
   El projecte té com a principal objectiu, intentar determinar els temps òptims de tractament tèrmic per a peces extruïdes en estat semisòlid, de l’aliatge A357, per tal d’optimitzar les seves propietats mecàniques. Per ...
  • Efecte dels ultrasons en la adherència de les fibres de carboni en els aliatges AISi 

   Franco Gasca, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies
   En el present projecte s’estudiarà l’efecte dels ultrasons en la possible adherència d’aliatges Alumini-Silici en fibres de carboni. Els aliatges d’Alumini-Silici mostren un gran potencial a la indústria aeronàutica i ...
  • Efecto de la acritud sobre la electroplasticidad en materiales FCC 

   Dominguez Hervella, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present treball s’ha realitzat l’estudi de l’efecte de la corrent sobre l’acritud d’un material FCC (electroplasticitat) mitjançant assajos a tracció. El material en estudi és l’alumini 1050-H18. Prèviament als ...
  • Electricitat i foc: aportacions experimentals d'aplicació docent 

   Martí Tous, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-12-18)
   Doctoral thesis
   Open Access
   According to reliable statistics, electrical fire ignition sources have a notable impact regarding the generation of fires and explosions. Electrical equipment and installations can also be the victims of fire. This is due ...
  • Enhancement of mechanical properties of ceria-calcia stabilized zirconia by alumina reinforcement 

   Tovar Vargas, Daniela; Turon Viñas, Miquel; Anglada Gomila, Marcos Juan; Jiménez Piqué, Emilio (Elsevier, 2020-01-01)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   Zirconia ceramics stabilized using 10 mol% CeO2 and 1 mol% CaO were studied with the addition of small amounts of a-alumina. The elaboration process of five different compositions was done by wet mixing of powders using ...
  • Estudi de l'anoditzat d'alumini: A6061/AI203/26p T6, A359/SiC/20p T6 i A356 (New-Rheocasting) 

   Martínez Ariño, Rosa M.; Vilanova Cuadrado, Isabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07-16)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte es pretén l’estudi de la capa d’anoditzat d’alumini amb tres materials bases diferents. A6061/Al2o3/26p T6 conformat per forja, A359/SiC/20p T6 conformat per fundició i A356 conformat en estat semi-sólid pel ...
  • Estudi de la macro i micro porositat en peces d'alumini moldejades 

   Albareda Lax, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La porositat és un defecte que presenten tots els aliatges d’alumini. Ja que l’ús d’alumini està experimentant un gran creixement a nivell mundial,és important conèixer els efectes d’aquests defectes a les propietats del ...
  • Estudi de la porositat i la permeabilitat de peces d’alumini 

   López Manuel, Júlia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   The Forest Next
   La indústria de l’alumini ha crescut exponencialment principalment en l’àmbit automobilístic. Gran part d’aquest sector es veu perjudicat a causa dels defectes de fundició que es produeixen en el metall i causen unes ...
  • Estudi de la resistència a la tracció en peces d’alumini injectades a pressió 

   Muria Domingo, Josep Oriol; Roda Oriach, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-05-21)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En una foneria d’alumini a alta pressió dedicada al sector de l’automoció es vol estudiar mitjançant la metodologia sis sigma la forma de com millorar una de les característiques d’una de les seves peces que va muntada ...
  • Estudi dels paràmetres d'extrusió en peces extruïdes en estat semisòlid amb aliatge convencional A357 

   Iniesta Santacana, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-27)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies
   Aquest projecte té com ha finalitat veure el comportament de la microestructura i de les propietats bàsiques en peces thixoextruïdes a partir d’un aliatge alumini de foneria. En el present projecte s’ha utilitzat el A357.0, ...