Now showing items 1-4 of 4

  • Disseny d'un parc eòlic offshore al litoral català 

   Ros Adellach, Cédric; Alonso Falip, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el present projecte es proposa l’estudi del disseny d’un parc eòlic offshore, situat a la costa catalana, amb l’objectiu de produir energia elèctrica neta per poder-la injectar a la xarxa de distribució elèctrica, i ...
  • Energia eòlica offshore 

   Olmedo Torre, Noelia; Farrerons Vidal, Óscar; Ros Adellach, Cèdric; Alonso Falip, Lluís (2012-12-01)
   Research report
   Open Access
   El present document pretén donar una visió global de tot l’entorn de les energies que actualment estan presents en la vida quotidiana de la gent. Descriure de forma general els component típics de les turbines eòliques ...
  • Estudi de la implantació de parcs eòlics offshore 

   Olmedo Torre, Noelia; Ivern Cacho, Jordi; Farrerons Vidal, Óscar; Ros Adellach, Cèdric; Alonso Falip, Lluís (2015-05-01)
   Research report
   Open Access
   l’objectiu d’aquest document és l’estudi de la instal•lació d’un parc eòlic al litoral català amb l’objectiu de generar electricitat mitjançant una font d’energia renovable com ara el vent. Es justificarà l’emplaçament ...
  • Marc legal i restriccions en la instal•lacions de parcs eòlics offshore 

   Olmedo Torre, Noelia; Farrerons Vidal, Óscar; Ros Adellach, Cèdric; Alonso Falip, Lluís (2012-12-01)
   Research report
   Open Access
   Es realitza un estudi previ del marc normatiu estatal i autonòmic en Catalunya, amb l’objectiu de conèixer tots els procediments legals a seguir per tal de sol•licitar les autoritzacions a l’Estat, però també conèixer les ...