Now showing items 1-20 of 41

  • Abnormal quality detection and isolation in water distribution networks using simulation models 

   Nejjari Akhi-Elarab, Fatiha; Pérez Magrané, Ramon; Puig Cayuela, Vicenç; Quevedo Casín, Joseba Jokin; Cugueró Escofet, Miquel Àngel; Sanz Estapé, Gerard; Mirats Tur, Josep Maria (2011)
   Conference report
   Restricted access - author's decision
  • Big Data and Data Analytics applied to the Monitoring of Water Distribution Networks 

   Muñoz Balbontín, Mireya (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Cetaqua
   The project associated with this master thesis was performed in collaboration with Water Technological Centre CETAQUA1, located in Cornellà de Llobregat. The aim of this thesis is to implement the use of data analytics and ...
  • Control de la Presión en Redes de Distribución de Agua Potable 

   Eygonnet, Florian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-31)
   Tutored research work
   Open Access
   En este trabajo se estudiarán diferentes estrategias, y en particular una estrategia llamada híbrida, para el control de presión en redes de distribución. Tenemos una canalización que contiene una válvula que se puede abrir ...
  • Control of transients in water distribution networks 

   Perolini Castellsague, Jonas (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-31)
   Tutored research work
   Restricted access - author's decision
   In this thesis, the pressure control in water distribution networks are discussed. First, the importance of efficient pressure control in water distribution networks as well as different pressure control methods are ...
  • Data-driven approach for leak localization in water distribution networks using pressure sensors and spatial interpolation 

   Soldevila, Adrià; Blesa Izquierdo, Joaquim; Fernández Canti, Rosa M.; Tornil Sin, Sebastián; Puig Cayuela, Vicenç (2019-07-01)
   Article
   Open Access
   This paper presents a new data-driven method for leak localization in water distribution networks. The proposed method relies on the use of available pressure measurements in some selected internal network nodes and on the ...
  • El derecho humano al agua. Herramientas para su medición e implementación en el contexto rural nicaragüense 

   Flores Baquero, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-07-15)
   Master thesis
   Open Access
   Según el IDH2, Nicaragua sigue encallada en la parte baja de la lista de los países de desarrollo medio. La situación con respecto al acceso al agua potable guarda muchos aspectos en común con el resto de los “países ...
  • Diseño de una balsa de riego en Algayón. Huesca 

   Carrasco Lora, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Disseny d’una bassa de regulació de reg de aproximadament 60000 m3 de volum que subministra a una comunitat de reg cobrint 5 dies de necessitat d’aigua. La bassa s’abasteix d’una sèquia del Canal d’Aragó i Catalunya i ...
  • Diseño de una red mallada de distribución de agua potable a una población determinada 

   Morales Bustos, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest treball es dissenya la xarxa de distribució mallada d’aigua potable per una ciutat, l’escollida es Viladecans. Abans d’iniciar el disseny se explica la teoria necessària per realitzar aquesta xarxa. Abans de ...
  • Disseny d’un sistema de transport i emmagatzematge d’aigua per a països amb difícil accés a aquest recurs 

   Cladellas Regales, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-29)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Children of Africa
   L’objectiu del projecte es defineix com el desenvolupament d’un sistema de transport i emmagatzematge d’aigua per a persones en països on es té difícil accés a aquest recurs. Inicialment es realitza una cerca per a conèixer ...
  • Enhanced equal frequency partition method for the identification of a water demand system 

   Escobet Canal, Antoni; Huber Garrido, Rafael M.; Nebot Castells, M. Àngela; Cellier, François E. (Sarjoughian,H.S.; Cellier, F.E.; Marefat, M.M.; Rozenblit, J.W. (eds.) Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2000)
   Conference report
   Open Access
   This paper deals with unsupervised partitioning. A first goal of this paper is to present an enhancement to the Equal Frequency Partition (EFP) method that allows to reduce, to some extent, the main drawback of this classical ...
  • Estimation of node pressures in water distribution networks by Gaussian process regression 

   Santos Ruiz, Ildeberto de los; López Estrada, Francisco Ronay; Puig Cayuela, Vicenç; Blesa Izquierdo, Joaquim (2019)
   Conference report
   Open Access
   This paper proposes a method to predict pressures in all nodes of a water distribution network (WDN) by Gaussian process regression (GPR) from pressure measurements in a subset of selected nodes. The pressure sensors are ...
  • Estudi i disseny d'un entorn de simulació amb MATLAB i EPANET pel control d'una xarxa de distribució d'aigua mitjançant bombes centrífugues 

   Gangwani, Jitesh Kumar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Definir l'estat de l'art del control hidràulic de les xarxes amb bombes centrífugues. Dissenyar un cas d'estudi simple amb una xarxa de distribució d'aigua simple. Calcular el punt de treball òptim a partir de la demanda ...
  • Estudi i millora de l'instal·lació d'abastament d'aigua de Montserrat 

   Guillamón Andrés, Elena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-08-04)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   El recinte del Monestir de Montserrat compren un gran nombre d’edificis, que són visitats per una quantitat elevada de persones cada any. Aquests visitants poden gaudir de zones dedicades a la gastronomia i també tenen la ...
  • Estudio de un supervisor del sistema de validación de datos de una red de caudalímetros 

   Vásquez Lantigua, Edward (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente trabajo de fin de máster consiste en un estudio de un sistema supervisor para monitorear el estado de funcionamiento del sistema de validación y reconstrucción de datos de los caudalímetros de la red de transporte ...
  • Fault handling in large water networks with online dictionary learning 

   Irofti, Paul; Stoican, Florin; Puig Cayuela, Vicenç (2020-10-01)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   Fault detection and isolation in water distribution networks is an active topic due to the nonlinearities of flow propagation and recent increases in data availability due to sensor deployment. Here, we propose an efficient ...
  • Fault-tolerant model predictive control of water transport networks 

   Puig Cayuela, Vicenç; Ocampo-Martínez, Carlos; Robles Guillem, Deneb; Garza Castañón, Luís Eduardo (Springer, 2017)
   Part of book or chapter of book
   Restricted access - publisher's policy
   This book presents a set of approaches for the real-time monitoring and control of drinking-water networks based on advanced information and communication technologies. It shows the reader how to achieve significant ...
  • First results in leak localization in water distribution networks using graph-based clustering and deep learning 

   Romero, Luis; Blesa Izquierdo, Joaquim; Puig Cayuela, Vicenç; Cembrano Gennari, Gabriela; Trapiello Fernández, Carlos (2020)
   Conference report
   Open Access
   This paper presents a methodology for the localization of leaks in water distribution networks (WDNs) by means of the combination of a deep learning (DL) approach and a graph-based clustering technique. A data set for all ...
  • Investigation on electromagnetic vibration energy harvesting in water distribution control valves 

   Ordóñez Izquierdo, Víctor Hugo; Arcos Villamarín, Robert; Romeu Garbí, Jordi; Josefsson, Andreas (2020)
   Article
   Open Access
   Control stations of a water distribution system monitor several variables such as the pressure, the flow, and the quality of water. For these monitoring tasks, wireless sensor networks with ultra-low power consumption ...
  • Leak localization in water distribution networks using deep learning 

   Javadiha, Mohammadreza; Blesa Izquierdo, Joaquim; Soldevila Coma, Adrià; Puig Cayuela, Vicenç (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2019)
   Conference report
   Open Access
   This paper explores the use of deep learning for leak localization in Water Distribution Networks (WDNs) using pressure measurements. By using a training data set including enough samples of all possible leak localizations, ...
  • Leak localization in water distribution networks using fisher discriminant analysis 

   Romero Tapia, G.; De la Fuente Aparicio, María Jesús; Puig Cayuela, Vicenç (2018-01-01)
   Article
   Open Access
   This paper addresses the problem of leak localization in water distribution networks (WDN) using Fisher Discriminant Analysis (FDA). First, the paper introduces how FDA can be used for leak localization using the information ...